Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Michawiki
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Ja bych namjetował: cofnyć za wróćenje změnow a wróćo stajić za cyłkowne wobnowjenje stareho stawa. Alternatiwa za cofnyć je wróćo wzać/brać, ale ja preferuju wuraz, kotryž jenož z jednoho słowa wobsteji. Postrowy,

Michawiki14:50, 30 December 2010