Επιφόρτωση ή ανέβασμα;

Jump to navigation Jump to search

Επιφόρτωση ή ανέβασμα;

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Protnet/MediaWiki/upload/Επιφόρτωση ή ανέβασμα;.

Καλώς. θα πρέπει να το αλλάξω τώρα παντού στα Commons.

Glavkos (talk)00:04, 26 November 2015