χρήσης όχι χρήστη

Jump to navigation Jump to search

χρήσης όχι χρήστη

Εφόσον έχει παγιωθεί η (κακή κατά τη γνώμη μου*) απόδοση του «documentation» ως «τεκμηρίωση» τότε το «user documentation» πρέπει να αποδίδεται ως «τεκμηρίωση χρήσης» και όχι «χρήστη». Αυτό είναι πιο κατανοητό αν το δούμε σε αντιπαραβολή με το «user's manual» που είναι σαφέστατα το «εγχειρίδιο (του) χρήστη». Η γενική κτητική δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Πρόκειται για το εγχειρίδιο που βρίσκεται στην κατοχή του χρήστη, που είναι δικό του, που του έχει δοθεί μαζί με το προϊόν. Από την άλλη το «user documentation» δεν έχει γενική κτητική. Εδώ μιλάμε για τεκμηρίωση που απευθύνεται στο χρήστη. Άρα η σωστή απόδοση θα ήταν «τεκμηρίωση για χρήστη». Αλλά επειδή 1) κάτι τέτοιο είναι αδόκιμο, 2) το σκέτο «τεκμηρίωση χρήστη» μοιάζει σαν να τεκμηριώνει τον ίδιο το χρήστη! προτιμούμε το «τεκμηρίωση χρήσης» που είναι απόλυτα δόκιμο και δεν αφήνει καμιά αμφιβολία στα ελληνικά.

* «documentation» κυριολεκτικά σημαίνει «απόδειξη/τεκμηρίωση με έγγραφα». Με τη διάδοση των υπολογιστών και ειδικότερα χάρις στο MS Word μπήκε στο καθημερινό λεξιλόγιό μας η λέξη «document» με την έννοια του «ψηφιακού εγγράφου κειμένου» ή απλούστερα του «αρχείου κειμένου». Σιγά σιγά καθιερώθηκε στην αργκό των υπολογιστών αρχικά και αργότερα στην καθομιλουμένη η λέξη «documentation» που αναφέρεται σε «σύνολο τέτοιων εγγράφων» και όχι σε «απόδειξη/τεκμηρίωση/επιχειρηματολογία». Με απλά λόγια, όταν ο κατασκευαστής ενός προγράμματος αναφέρεται σε «documentation» εννοεί όλα τα «συνοδευτικά κείμενα» που πάνε μαζί με το πρόγραμμα και περιγράφουν τη λειτουργία του (και σε καμιά περίπτωση δεν προσπαθούν να αποδείξουν ή να τεκμηριώσουν κάτι!).

Άρα η καλύτερη απόδοση θα ήταν ίσως «συνοδευτικά κείμενα». Προσωπικά θα χρησιμοποιούσα το «εγχειρίδιο/α».

Protnet (talk)12:14, 1 January 2013

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Protnet/MediaWiki/user documentation/χρήσης όχι χρήστη/reply.

Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα λες. Όμως δεν είναι θέμα το που πάει η γλώσσα μόνη της. Η γλώσσα μόνη της πάει στο «οδηγίες χρήσης» ή στο «εγχειρίδιο» και όχι σε αυτό το παντελώς αδόκιμο «τεκμηρίωση». Ένα μεγάλο πρόβλημα της πληροφορικής ορολογίας είναι ότι κάποιοι από τους πρώτους μεταφραστές την γέμισαν με αδόκιμους και ότι να 'ναι όρους οι οποίοι καθιερώθηκαν κιόλας γιατί απλά η πλειοψηφία τότε δεν γνώριζε από υπολογιστές και δεχόταν ό,τι της έλεγες. Γι' αυτό κι αν κάποιος θέλει να διορθώσει τον βαθιά ριζωμένο κακό όρο πρέπει να αναγκαστικά να καταφύγει στην υπερανάλυση για να καταδείξει το προφανές.

Protnet (talk)22:54, 25 November 2015

Σωστά, έτσι είναι «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα»... Θα συμφωνούσα με το να φύγει το «τεκμηρίωση». Με τι να την αντικαταστήσουμε όμως είναι το θέμα. Συναντάμε τις εξής μεταφράσεις: Οδηγίες, τεκμηρίωση, έγγραφα, επίσημα έγγραφα...

Το εγχειρίδιο ταιριάζει περισσότερο στη μετάφραση του manual, καθώς παραπέμπουν και τα δύο στο χέρι. Έτσι κι εδώ πρέπει να σκεφτούμε έναν όρο που να παραπέμπει σε έγγραφο ή σετ εγγράφων. Ας είναι και νεολογισμός...

Glavkos (talk)23:53, 25 November 2015