Είναι κώδικας;

Jump to navigation Jump to search

Είναι κώδικας;

Η διαφωνία εδώ είναι ότι το wikitext δεν είναι κώδικας. Ή δεν είναι περισσότερο κώδικας από κείμενο. Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού (php, python κλπ), αλλά απλή γλώσσα σήμανσης. Οπότε το βικικείμενο ή κείμενο wiki δεν μου φαίνεται και τόσο λάθος.

Glavkos (talk)08:47, 5 January 2013

Εγώ πάλι θα έλεγα ότι είναι σαφέστατα κώδικας και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά γιατί όντως είναι κάτι κωδικό, δηλαδή ακαταλαβίστικο στον μη μυημένο (π.χ. ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτό είναι πίνακας με έντονη κεφαλίδα: {| ! Κεφαλίδα |- | Κελί |}) αλλά και μεταφορικά εννοώντας ως κώδικα τη γλώσσα προγραμματισμού γιατί είναι όντως μία γλώσσα. Δεν παίζει ρόλο που είναι μη αλγοριθμική (αν και με την προσθήκη συναρτήσεων γίνεται αλγοριθμική και με το παραπάνω). Εξάλλου πολλές γλώσσες είναι μη αλγοριθμικές όπως η HTML (όπου L = Languange), η SQL (ομοίως για το L), η PROLOG, το CSS κ.α. Επίσης το wikitext είναι απλοποιημένη μορφή της HTML (όπως και το κλασσικό στα fora BBCode που είναι πολύ παρόμοιο με το wikitext (είδες, αυτό έχει και τη λέξη code μέσα του)).

Αλλά και ο ορισμός της Wikipedia για το wikitext είναι παρόμοιος και μιλάει σαφέστατα για γλώσσα. Και επισήμως δεν το λέει καν wikitext (που είναι αργκό) αλλά wiki markup language.

Νομίζω ότι όλα τα προβλήματα παρουσιάζονται ακριβώς λόγω της ευελιξίας και της ανοχής της Αγγλικής στην τεχνολογική αργκό. Στα Αγγλικά, στο χώρο της αργκό κάνουν διάκριση της προγραμματιστικής γραφής (script, text, code) θέλοντας να δηλώσουν διάφορα πράγματα όπως το πόσο δομημένη ή μη είναι η συγκεκριμένη γλώσσα κλπ. Στα Ελληνικά όμως δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Εμείς επίσημα έχουμε μόνο τη λέξη «κώδικα». Η λέξη «κείμενο» στα Ελληνικά δεν χρησιμοποιείται ποτέ, σε καμία αργκό, για να υποδηλώσει γλώσσα προγραμματισμού.

Protnet (talk)11:23, 23 January 2013

Ο βασικός προβληματισμός μου είναι η αποθάρρυνση που ενδεχόμενα να δημιουργείται σε κάποιον που βλέπει τη λέξη κώδικας, απ'το να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε wiki. Κατά τ'άλλα συμφωνώ στο σύνολο σχεδόν των παρατηρήσεών σου. Βικιφιλικά.

Glavkos (talk)22:49, 23 January 2013

Πολύ σωστή παρατήρηση! Δεν το είχα σκεφτεί από αυτήν την πλευρά. Τελικά είναι εντυπωσιακό το πόσο στρατηγικά έχουν επιλέξει τη λέξη οι δημιουργοί του MediaWiki!

Πάντως αραιά και πού τυχαίνει να συναντήσω και τη λέξη wikicode. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι με τα χρόνια κάποια πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή όσο «ψήνεται» ο κόσμος στο wiki τόσο χάνεται και η αναγκαιότητα για τη χρήση της φιλικής λέξης text. Δηλαδή όπως είδες πλέον η Wikipedia λέει Wiki markup language. Επίσης, ίσως στα Ελληνικά να μην είναι και τόσο κακό γιατί έχουμε συνηθίσει σε μια πιο ξύλινη γλώσσα. Την αργκό δεν την έχουμε δουλέψει τόσο πολύ και ίσως το «κείμενο» να μας πέφτει παραπλανητικά λίγο. Προσωπικά είμαι υπέρ της χρήσης αργκό αλλά σε καθιερωμένες έννοιες. Πχ. όσον αφορά στη λέξη «ανέβασμα» (αρχείου) είμαι κάθετος. Αφού όλος ο κόσμος έτσι το λέει. Αλλά λέξη που την ακούς πρώτη φορά νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο ξύλινη, πιο περιγραφική.

Protnet (talk)23:08, 23 January 2013