Thread history

From User talk:Rancher
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
21:17, 13 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
21:02, 13 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
20:59, 13 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
20:51, 13 August 2018 Rancher (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
19:37, 13 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
19:36, 13 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
19:08, 13 August 2018 Rancher (talk | contribs) Comment text edited  
19:08, 13 August 2018 Rancher (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
22:27, 12 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
22:11, 12 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
22:11, 12 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
19:06, 12 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
18:29, 12 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
22:08, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
17:03, 10 August 2018 Rancher (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
16:54, 10 August 2018 Rancher (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
05:28, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
05:09, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
04:48, 10 August 2018 Rancher (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
03:18, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
03:18, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
03:11, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) Comment text edited  
03:10, 10 August 2018 BadDog (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
02:55, 10 August 2018 Rancher (talk | contribs) New reply created (Reply to Договарање)
19:20, 9 August 2018 BadDog (talk | contribs) New thread created  

Договарање

Поздрав. Имам пар питањца за тебе око превода:

  • како преводити IP address (ИП адреса или IP адреса)?
  • како преводити generate (генериши или направи)?
  • како преводити valid (валидан или ваљан)?
  • како преводити spam (спам, нежељена пошта или нежељени садржај)?
  • како преводити ID (ID, ИД или идентификатор)?

Ово је ради усклађивања између нас (Обсјусера, мене и тебе).

Узред, ако би могао да користиш израс списак уместо листа. Бољи је. Поздрав

BadDog (talk)19:20, 9 August 2018

Поздрав!

1. Оставити у оригиналу као и све друге информатичке акрониме. Једини изузеци би били ОС и ИД; њих и Гугл и Мајкрософт пресловљавају, с тим што је код Мајкрософта за ID половично стање. Штампани речници су сви на латиници, тако да нису релевантни по овом питању.

2. Сличног су значења, с тим што се „генерисати“ више односи на радњу коју софтвер обавља на основу унапред одређених алгоритама. На памет ми падају генератори лозинки, или било који програми који на основу података унетих од стране корисника аутоматски, јелте, генеришу крајњи резултат. Гугл користи искључиво „генерисати“, Мајкрософт такође, мада је код њих ту и тамо у оптицају и „креирати“. Пето издање „Речника компјутерских термина“ (по мом мишљењу најбољи рачунарски речник, поред „Мајкрософтовог рачунарског речника“; у даљем тексту „РКТ“ и „МРР“) даје „generate /'dʒenəreɪt/ generisati; konstruisati specijalnu verziju programa opšte namene pomoću generatora; napraviti program od elemenata iz „skeleta“ pod kontrolom datih parametara.“

3. И Гугл и Мајкрософт користе једино „важећи“. МРР нема посебну одредницу за „valid“, али под „valid date interval“ даје превод „интервал важећег датума“, док под „validity check“ – „провера ваљаности“. РКТ за „validity“ даје „важност, исправност“, а под „validity check“ – „провера исправности, испитивање ваљаности“. Најбоље је држати се „важећи“ као придев или „ваљаност“ илити „исправност“ као именица. Овде „важност“ може унети забуну; више би одговарало „важење“.

4. Гугл користи „непожељна пошта“, Мајкрософт „безвредна пошта“. Досад сам користио Гуглову варијанту и најчешће сам се с њом сусретао. МРР даје „спам, отпадна пошта“, а РКТ „нежељена пошта, поштанско смеће“. Гугл услед одомаћености израза можда пређе на „спам“, као што су учинили са „имејлом“ и „линком“, али о том – потом.

5. Погледати прву ставку.

Што се тиче „списка“, водио сам се тиме како је преведено овде и овде. Као и Гугл, и Мајкрософт из неког разлога потенцира на „листама“. Досад смо свуда користили „списак“, па се слажем да би било боље наставити у том маниру, иако ми у конкретном случају боље звучи „листа“.

Ажурирао сам речник, с обзиром на то да је био поприлично бајат. Неке ствари су се отад промениле гледе терминологије. Узгред, сад је на почетној страници Портала.

Rancher (talk)02:55, 10 August 2018

Супер.

Обсјусерови одговори за ово: IP адреса, генерисање, валидан, спам, ID

Моји одговор: IP адреса, генерисање, ваљан, нежељена пошта, ID

Већина одговора нам се поклапају. Овде за валидан је мало комплиовано. Свако има свој став. Ја сам за ваљан — другу опцију. Видим да сте ти и Обсјусер већ расправљали око превода за valid, али не верујем да се то решило.

Поздрав

BadDog (talk)03:10, 10 August 2018

Е сад, кажи ми да ли се слажеш са следећим променама превода (које сам скоро направио):

  • log — из превода дневник у евиденција (овде сам пратио Мајкрософтову терминилогију и микро књигу)
  • edit — из (неких ретких) превода измени у уреди (ово је устаљено)
  • timestamp — из превода датум и време у временска ознака (такође сам пратио Мајкрософтову терминилогију и микро књигу)
  • protection level — из превода степен заштите у ниво заштите (Мајкрософтова терминилогија)
  • change — из превода измена у промена (edit је измена)

Поздрав


Што си тиче превода лог, он је био историја па је временом мигрирао на историјат, извештај и онда дневник. Ја лично преферирам евиденција, зато сам и променио.

BadDog (talk)03:18, 10 August 2018

Ваљало би се определити за једну варијанту: све три су колико-толико синоними. Ако мене питаш, „валидан“ у старту отпада јер се просто не користи ни на једном већем пројекту, па и на оним отвореног кода, а и одрични облик је проблематичан јер га у правом значењу „неважећи“ бележи једино „Велики речник страних речи и израза“. Сви други као примарно значење наводе „који је постао инвалид, онеспособљен, осакаћен“. „Невалидан“ у речницима не постоји.

Већ сам поменуо да Гугл и Мајкрософт преферирају „важећи“. На овом примеру дата је табела важећих и неважећих URL-ова, дакле адресе које су прихватљиве и које нису. ХЈП за „важити“ даје: „biti na snazi, vrijediti, biti validan [osobna karta važi do 2010. godine]“; URL-ови вреде, валидни су, испуњавају одређене услове који су потребни како би их Гугл прихватио. Још бољи пример би био овај; кликови важе само уколико их је права особа направила.

Једини аргумент против „ваљан“ као придев јесте што је израз доста шири — РСАНУ бележи чак пет значења — као и то што се користи у значењу „моралан, поштен, честит“ („ваљан човек“). Увек је боље употребити реч ужег значења.

Боље „непожељна“ место „нежељена“ ради усаглашености с Гугловим преводима.

Са свим осталим изменама се слажем. Преводе сам радио давних дана, када терминологија није била усаглашена у толикој мери, отуд и варирања. Конкретно мислим на „log“; данас је устаљени превод „евиденција“ и на Гуглу и на Мајкрософту. Добро је што си поисправљао.

Поздрав!

Rancher (talk)04:48, 10 August 2018

Хвала.

Сложићу се за изразе непожељна пошта и важећи. Ако их користе велике компаније попут Гугла и Мајкрософта.

Иначе, супер би било кад би направили страницу на којој би се усаглашавању у преводима.

ПС ја много више волим транскрибоване варијанте речи IP, ID... Но, не могу ништа против вас и других компанија.

Поздрав

BadDog (talk)05:09, 10 August 2018
 

На порталу сам означио пар превода за усаглашавање. Ако би могао да ми напишеш овде кол'ко да се договоримо. Питаћу и Обсусера исто.

+ Додај и превод за two-factor authentication.

BadDog (talk)05:28, 10 August 2018