Усклађивање 2

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 13 August 2018 at 21:18.
This is the thread's initial revision.

Усклађивање 2

Нека сад овде на другом одељку се врши усклађивање препунили смо прошли. Више ми се и не учитава коректно.

    BadDog (talk)21:18, 13 August 2018