הודעות לא מתורגמות של הבטא

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

מסיבה זו לא מתרגמים את thumb. כמו כן, עדיף לא לתרגם את שמות הקבצים, כי בכל זאת שמות קבצים באנגלית נהוגים יותר.

rotemlissTalk17:33, 6 April 2010