הודעות שלא צריך לתרגם

Jump to navigation Jump to search

זה קצת מבלבל. את ההודעה MediaWiki:Lqt-log-action-resort/he, למשל, בסדר לערוך? למיטב הבנתי זה שייך להרחבה.

חשבתי שגם MediaWiki:Userrights-groups-help/he שאותה מחקת שייכת להרחבה. זה לא משהו שאפשר להבין בקלות מהשמות.

Amir E. Aharoni08:21, 4 April 2010

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Rotemliss/הודעות שלא צריך לתרגם/reply (3).

Edited by another user.
Last edit: 22:21, 28 April 2011

אז זהו, שלפעמים אני מחפש שגיאות נפוצות ומתקן אותן. ככה הגעתי ל־MediaWiki:Userrights-groups-help/he. איך הייתי יכול לדעת אם היא שייכת ל־core או להרחבה?

Amir E. Aharoni19:18, 4 April 2010

עריכת ההודעה לא גורמת לנזק. אין בעיה לעשות זאת בדרך זו, בהנחה שהשגיאה לא נפוצה ב-core. אפשר לבדוק בקובץ MessagesHe.php האם ההודעה שייכת ל-core.

rotemlissTalk09:41, 5 April 2010

זה כבר ברור יותר. תודה.

Amir E. Aharoni09:45, 5 April 2010