Thread history

From User talk:Rotemliss
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
23:44, 12 June 2010 YaronSh (talk | contribs) New reply created (Reply to יישור RTL)
14:09, 10 June 2010 Rotemliss (talk | contribs) New reply created (Reply to יישור RTL)
07:32, 7 June 2010 YaronSh (talk | contribs) Changed subject from "יישור RTL" to "יישור RTL"  
07:31, 7 June 2010 YaronSh (talk | contribs) Changed subject from "יישור RTL" to "<div=rtl>יישור RTL"  
07:31, 7 June 2010 YaronSh (talk | contribs) New thread created  

יישור RTL

היי רותם, בגלל העיצוב החדש שוב נזנחה התמיכה ב־RTL

אני יודע להכין הגדרות עיצוב משלימות ל־Stylish אבל לכתוב לזה JavaScript קצת כבד עלי

כבר שלחתי הודעה ל־Siebrand על הנושא והתגובה שקיבלתי ממנו היא שאני מוזמן לפתח לזה סקריפטים [1]

אפשר לקבל בזה קצת עזרה?

Yaron Shahrabani07:31, 7 June 2010

אני לא כל כך מכיר את המערכת מהצד התכנותי, ובכל מקרה, בנוגע לתיבת הטקסט לפחות, אני כן מצליח להחליף את הכיוון שלהן בפיירפוקס (עם Ctrl+Shift+X), אם כי בחרתי בשפה האנגלית בהעדפות, אז אולי זה אחרת משום מה בעברית.

rotemlissTalk14:09, 10 June 2010
הבנתי אותך, אני משתמש בכרומיום אז אין לי את האפשרות הזאת אני אנסה לסדר את הנושא הזה מול סיברנד, נראה מה באמתחתו
Yaron Shahrabani23:44, 12 June 2010