עזרה

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 28 October 2010 at 00:57.
This is the thread's initial revision.

תרגמתי כמה הרחבות . באחת מהן תרגמתי tags ל- תגים ולא תגיות כי מדובר בתגי תוכנה (<youtube> למשל)

כנ"ל בתרגום video לסרטון/ סרטונים ולא לוידאו.

אם לדעתך צריך לתרגם אותם באופן יותר נאמן למקור תגיד לי ואני אשנה. בברכה,

    שומבלע00:57, 28 October 2010