[[MediaWiki:Editusergroup/he]]

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 5 December 2016 at 18:11.
The MediaWiki:Editusergroup/he_52284 highlighted comment was edited in this revision. [diff]
היי רותם.

תרגמת את ההודעה שבכותרת ל"טעינת קבוצות המשתמש". במקור האנגלי, הפועל הוא Load ולכן מבחינה מילולית התרגום הזה הוא באמת הנכון ביותר.

יחד עם זאת, אני חושב שמבחינת משמעות ההודעה, מתאים כאן יותר "הצגת קבוצות המשתמש" (במקום "טעינת"). לדעתי כדאי לשנות מ"טעינת" ל"הצגת" למרות שבחינה מילולית זה פחות תואם למקור.

מה דעתך?

    Guycn2 · 18:10, 5 December 2016