Ekavica

Jump to navigation Jump to search

Obično pazim, ali mi se ponekad omakne. Ako negdje naiđeš, ispravi.

Slaven Kosanovic17:12, 17 January 2010