Ημερομηνία και ώρα

Jump to navigation Jump to search

Ημερομηνία και ώρα

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Stam.nikos/Ημερομηνία και ώρα.

Υ.Γ. Έκανα και αναφορά το σχετικό πρόβλημα. Βλ.: Using alternative date/time params $2, $3 leads to warning

Protnet (talk)09:55, 7 February 2017