Ημερομηνία και ώρα

Jump to navigation Jump to search

Ημερομηνία και ώρα

Αγαπητέ Νίκο, αναφορικά με τα μηνύματα:

Τα $2, $3, εφόσον δίνονται, είναι εναλλακτικά του $1. Όπου:

  • $1 = 7 Φεβρουαρίου 2017 11:22 π.μ.
  • $2 = 7 Φεβρουαρίου 2017
  • $3 = 11:22 π.μ.

Είναι πιο δόκιμο να πούμε:

Λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2017 στις 11:22 π.μ.

παρά

Λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2017 11:22 π.μ.

Για περισσότερα δες: Γενικές οδηγίες#Ημερομηνία + ώρα = 2 «στις»

Protnet (talk)09:28, 7 February 2017

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Stam.nikos/Ημερομηνία και ώρα/reply.