Thread history

From User talk:Tar Lócesilion
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
13:46, 10 August 2014 Tar Lócesilion (talk | contribs) New reply created (Reply to everything)
13:21, 10 August 2014 Chrumps (talk | contribs) New thread created  

everything

[1] → a nie lepiej byłoby „wszędzie”?

Chrumps (talk)13:21, 10 August 2014

Nie bardzo, bo wtedy #define="wszędzie". Zwykle ludzie nie wiedzą, co to jest "wszędzie". To pojęcie jest niedookreślone.

Tar LócesilionIqueta!13:46, 10 August 2014