Thread history

From User talk:Vago
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
07:11, 29 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
06:50, 29 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
06:42, 29 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
04:25, 29 April 2011 Cekli829 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
14:53, 28 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:45, 28 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:41, 28 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:38, 28 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:14, 27 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
10:44, 27 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
10:33, 27 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:23, 26 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:21, 26 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:11, 26 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:11, 26 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:08, 26 April 2011 Cekli829 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:03, 26 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:01, 26 April 2011 Cekli829 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
11:00, 26 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
10:58, 26 April 2011 Vago (talk | contribs) New reply created (Reply to Salamlar)
10:55, 26 April 2011 Vugar 1981 (talk | contribs) New thread created  

SALAM! Xoş gördük səni.

N KOziTalk10:55, 26 April 2011

Əleykum əs-Səlam. Xoş gününüz olsun!

Vago10:58, 26 April 2011

Aramıza xoş gəldin.

N KOziTalk11:00, 26 April 2011

İnşallah, boş gəlməmisən.

Cek Li Taranmesaj11:01, 26 April 2011

Bircə o qalıb ki, soruşasınız "Nöş gəlmisən?", onu da soruşmaq lazım deyil - çünki bilirsiniz ) Ancaq öz aramızdır, hər şərhə bir misal həll edirəm a )

Vago11:03, 26 April 2011

Biz o misalları çoxdan eləmişik. Daha elə misallarnan məşğul deyilik. İndi məsələ həll edirik:)))))

Cek Li Taranmesaj11:08, 26 April 2011