Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Vago
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Aramıza xoş gəldin.

N KOziTalk11:00, 26 April 2011

İnşallah, boş gəlməmisən.

Cek Li Taranmesaj11:01, 26 April 2011

Bircə o qalıb ki, soruşasınız "Nöş gəlmisən?", onu da soruşmaq lazım deyil - çünki bilirsiniz ) Ancaq öz aramızdır, hər şərhə bir misal həll edirəm a )

Vago11:03, 26 April 2011

Biz o misalları çoxdan eləmişik. Daha elə misallarnan məşğul deyilik. İndi məsələ həll edirik:)))))

Cek Li Taranmesaj11:08, 26 April 2011

Hansı "məsələ"di elə həll edirsiniz, bir şey çıxır? ))

Vago11:11, 26 April 2011
 

Hansı məsələrir elə, bir şey çıxır?! )

Vago11:11, 26 April 2011

[1] Bura bax. Yaşılların hamısını tərcümə eləmək lazımdı.

N KOziTalk11:21, 26 April 2011
 

salam Vago haradasan?

N KOziTalk10:33, 27 April 2011