Salamlar

Fragment of a discussion from User talk:Vago
Jump to navigation Jump to search

Hansı "məsələ"di elə həll edirsiniz, bir şey çıxır? ))

Vago11:11, 26 April 2011