Cargar vs. subir

Jump to navigation Jump to search

O mesmo para "file". A súa tradución é "ficheiro" cando é un substantivo, pero "arquivar" cando é un verbo.

Toliño Fala aquí comigo 13:22, 23 May 2012

Load tradúcese por "cargar", e se tamén traducimos upload por "cargar" crearía ambigüidade, xa que as dúas palabras son moi empregadas en informática. Ex: Non se puido cargar a foto. Aquí non se sabe se non se puido ir buscar a foto ós servidores para amosarllas ó usuario, ou que non se puido copiar o foto do usuario e gardala no servidor. Así que creo que se traducimos upload por "subir" xa se elimina esta ambigüidade.

Vivaelcelta {discusión · contributions}20:14, 27 June 2012