Μετάφραση:Πώς να ξεκινήσετε

From translatewiki.net
Revision as of 08:00, 11 February 2016 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search


translatewiki.net
Εισαγωγή
Οδηγός Χρήσης
Translation tutorial
Πως να ξεκινήσετε
Δείτε επίσης
Οδηγίες τοπικής προσαρμογής
Εργασία εκτός σύνδεσης
FAQ
Υποστήριξη

How to start

To get started, the first thing you need is a user account on translatewiki.net. Creating an account is done in less than a minute and is used to keep track of what you have worked on.

When creating an account you go through some test translations to make sure that you have a basic understanding of the languages. These translations are not live but are instead compared to older translations by trusted users before giving you the rights to start translating live messages. That means that the messages you translate will be used in the next update of the program/website!

Keep in touch

Support is where you can ask or propose anything.

The portal in your user interface language, e.g. portal:fi, is a central place where you can see some information and activity statistics about the language community. It is also the place to communicate with other translators of the same language and discuss terminology and so on.

Special:WebChat allows you to connect to our IRC channel using your web-browser. More help about IRC at m:IRC. In short, you can discuss in real time with the developers and staff of translatewiki.net, assuming we are active there at that time.

Start translating

After you have been given permission to translate, your entry point is most likely going to be the translation tool. It lists all the available groups of messages that we have. Most of the translations happen using this tool, see the tutorial.

Συνιστώμενη διαδικασία για τη μετάφραση του MediaWiki

Οι μεταφραστές των άλλων έργων μπορούν να αγνοήσουν αυτή τη λίστα.

Συνεχίστε να διαβάζετε αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Το διάβασμα δεν αποτελεί προϋπόθεση, αν και συνίσταται για τη σωστή κατανόηση των πιο προηγμένων δυνατοτήτων τοπικοποίησης. Μπορείτε να περάσετε μερικές μέρες μεταφράζοντας, εντούτοις, και να επανέλθετε όταν νομίζετε ότι χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

Να θυμάστε: να μεταφράζετε συνδέσμους, ονοματοχώρους και μηνύματα ως έχουν και να μην αποκλίνετε από το πηγαίο μήνυμα περισσότερο από όσο χρειάζεται!