Difference between revisions of "Translating:Intro/cs"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
(trans.)
m (update)
 
(18 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
{{ {{Localized|Intro}}|ns=Translating|How to start|How to start|width=auto}}
+
{{ {{Localized|Intro}}|ns=Translating|How to start|Jak začít|width=auto}}
 
{{ {{Localized|ProcessNavigation}} }}
 
{{ {{Localized|ProcessNavigation}} }}
; <big>Úvod</big>
 
<span class="plainlinks">Překlady a lokalizace jsou obecně důležité věci, neboť umožňují lidem užívat počítačový software i bez znalosti angličtiny. [[mw:|MediaWiki]] se například používá v mnoha jazycích pro provoz Wikipedie; překládání MediaWiki tak přímo pomáhá lidem v přístupu ke svobodným informacím. Více o podmínkách naleznete na stránkách [http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Concepts.html#Concepts Gettext documentation] a [[wikipedia:Internationalization and localization|Wikipedia]].</span>
 
Here at {{SITENAME}} we build and continuously improve infrastructure for easy localisation of open source projects and free written documents. We strive to achieve our two aims.
 
   
  +
==Úvod==
Our first aim is efficiency. To increase efficiency of the process, we integrate tightly into the development process of the software to have small turn-around times. In addition, we develop tools to automate integration of translations. This relieves the individual translators to only concentrate in producing the best translations possible.
 
  +
<span class="plainlinks">Překlady a lokalizace jsou obecně důležité věci, neboť umožňují lidem užívat počítačový software i bez znalosti angličtiny. Pod [[mw:|MediaWiki]] například běží Wikipedie v mnoha jazycích; překládání MediaWiki tak přímo pomáhá lidem v přístupu ke svobodným informacím v jejich vlastním jazyce. Vysvětlení pojmů naleznete v [http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Concepts.html#Concepts dokumentaci Gettextu] a ve [[wikipedia:Internationalization and localization|Wikipedii]].</span>
   
  +
Na {{grammar:6sg|{{SITENAME}}}} tvoříme a průběžně vylepšujeme infrastrukturu pro snadnou lokalizaci open-source projektů a svobodných dokumentů. Snažíme se dosáhnout našich dvou cílů.
Our second aim is collaboration. The whole system is built on a wiki. MediaWiki is a popular wiki engine that provides the framework for building collaborative communities. We encourage translators to help each other across project and language boundaries in multiple ways, and act as a glue between developers and translators.
 
   
  +
Naším prvním cílem je účinnost. Pro zvýšení efektivity jsme těsně integrováni do procesu vývoje softwaru pro rychlou aplikaci překladů. Kromě toho jsme vyvinuli nástroje pro automatizaci integrace překladů. To umožňuje jednotlivým překladatelům soustředit se jen na tvorbu co nejlepších překladů.
You do not need to know how to program. If you are familiar with wiki software, you will learn quickly how to use {{SITENAME}}. The only requirements are good command of languages, a web browser and an open mind.
 
   
  +
Naším druhým cílem je spolupráce. Celý systém je postaven na wiki. MediaWiki je populární jádro wiki, které nabízí rámec pro stavbu komunit. Nabádáme překladatele k vzájemné pomoci přes hranice projektů a jazyků a jednáme jako lepidlo mezi vývojáři a překladateli.
The flagship project of {{SITENAME}} – MediaWiki – is currently used in more than 250 languages. {{SITENAME}} receives updates on more than 100 languages each month.
 
  +
  +
Nemusíte umět programovat. Pokud jste seznámeni se softwarem wiki, {{grammar:4sg|{{SITENAME}}}} se naučíte používat velmi rychle. Jedinými podmínkami jsou dobrá znalost jazyků, internetový prohlížeč a otevřená mysl.
  +
  +
Stěžejní projekt {{grammar:2sg|{{SITENAME}}}} – MediaWiki – se v současnosti používá ve více než 300 jazycích. Na {{grammar:6sg|{{SITENAME}}}} se každý měsíc upravuje více než 100 jazyků.

Latest revision as of 10:54, 9 November 2012

translatewiki.net
Úvod
Začínáme
Translation tutorial
Jak začít
Podívejte se také na
Průvodce pro překlady
Překládání offline
Často kladené otázky
Podpora

Úvod

Překlady a lokalizace jsou obecně důležité věci, neboť umožňují lidem užívat počítačový software i bez znalosti angličtiny. Pod MediaWiki například běží Wikipedie v mnoha jazycích; překládání MediaWiki tak přímo pomáhá lidem v přístupu ke svobodným informacím v jejich vlastním jazyce. Vysvětlení pojmů naleznete v dokumentaci Gettextu a ve Wikipedii.

Na translatewiki.net tvoříme a průběžně vylepšujeme infrastrukturu pro snadnou lokalizaci open-source projektů a svobodných dokumentů. Snažíme se dosáhnout našich dvou cílů.

Naším prvním cílem je účinnost. Pro zvýšení efektivity jsme těsně integrováni do procesu vývoje softwaru pro rychlou aplikaci překladů. Kromě toho jsme vyvinuli nástroje pro automatizaci integrace překladů. To umožňuje jednotlivým překladatelům soustředit se jen na tvorbu co nejlepších překladů.

Naším druhým cílem je spolupráce. Celý systém je postaven na wiki. MediaWiki je populární jádro wiki, které nabízí rámec pro stavbu komunit. Nabádáme překladatele k vzájemné pomoci přes hranice projektů a jazyků a jednáme jako lepidlo mezi vývojáři a překladateli.

Nemusíte umět programovat. Pokud jste seznámeni se softwarem wiki, translatewiki.net se naučíte používat velmi rychle. Jedinými podmínkami jsou dobrá znalost jazyků, internetový prohlížeč a otevřená mysl.

Stěžejní projekt translatewiki.net – MediaWiki – se v současnosti používá ve více než 300 jazycích. Na translatewiki.net se každý měsíc upravuje více než 100 jazyků.