Μετάφραση:Νέο έργο

From translatewiki.net
Revision as of 06:14, 26 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Το Translatewiki.net επιθυμεί να αναπτυχθεί

Αναζητούμε περισσότερα έργα! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συζητήσετε πως το έργο σας μπορεί να προστεθεί στο translatewiki.net. Εκτιμούμε το έργο που προσφέρεται από τους εθελοντές μεταφραστές μας, πράγμα που σημαίνει ότι ψάχνουμε για υγιή έργα που αναπτύσσονται ενεργά στο προβλέψιμο μέλλον. Δίνουμε έμφαση επίσης στην επικοινωνία μεταξύ των μεταφραστών και των προγραμματιστών. Παρακάτω υπάρχει ένας σύντομος κατάλογος που επισημαίνει όλα όσα ελπίζουμε να δούμε σε ένα νέο εγχείρημα, και ποιες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται από τη στιγμή που γίνει αποδεκτό.

Χρειαζόμαστε...

Ανοιχτότητα
Ανοιχτότητα Δεχόμαστε μόνο έργα τα οποία χρησιμοποιούν μια ελεύθερη και ανοικτού κώδικα άδεια. Πρέπει να κάνουμε επιλογές σε αυτό που θέλουμε να στηρίξουμε άμεσα. Επειδή η προέλευσή μας έρχεται από το MediaWiki και το Wikimedia, αυτή είναι μια βασική μας αξία. Εάν η εφαρμογή σας δεν είναι ελεύθερη, αλλά ακόμη θα θέλατε να χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό, δείτε την τεκμηρίωση.
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη Το νέο έργο θα πρέπει να έχει ενεργή ανάπτυξη και να χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου εκδόσεων. Είμαστε ήδη εξοικειωμένοι με το CVS, το Subversion και το Git. Το έργο θα πρέπει να έχει περιοδικές εκδόσεις ή άλλο τρόπο για την ενημέρωση των μεταφράσεων. Ο χρόνος για να μπαίνει η μετάφραση σε χρήση (TIU) θα πρέπει να ελαχιστοποιείται. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι για να βάλετε μεταφράσεις σε χρήση πιο γρήγορα, που μπορούν να συζητηθούν.
Ολοκλήρωση
Ολοκλήρωση Μόλις το περιεχόμενο για το έργο σας θα έχει μεταφραστεί στο translatewiki.net, στην ιδανική περίπτωση το προσωπικό του translatewiki.net θα είναι σε θέση να ενσωματώσει τις αλλαγές πίσω στο προϊόν σας. Αυτό απαιτεί μια πρόσθετη γλωσσική διαδικασία και την παροχή δέσμευσης για πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού translatewiki.net. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η εργασία των μεταφραστών πράγματι θα ενσωματωθεί. Το προσωπικό του TranslateWiki.NET έχει μεγάλη εμπειρία διεκπεραίωσης σε διάφορα συστήματα ελέγχου κώδικα.

Μας αρέσει...

υποστήριξη του i18n
υποστήριξη του i18n Υποστηρίζουμε μόνο την κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8. Υποστήριξη στο πλαίσιο i18n προτιμάται για εφαρμογές, για μεταβλητές, για πολλαπλούς διαφορετικούς πληθυντικούς και γλώσσες που γράφονται από τα Δεξιά-προς-αριστερά. Έχοντας την υποστήριξη για γραμματικούς τύπους είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη, καθώς και υποστήριξη για το φύλο του χρήστη όταν απευθυνόμαστε απευθείας στον χρήστη ή σε άλλους χρήστες που αναφέρονται σε κείμενα διεπαφής.
Επικοινωνία
Επικοινωνία Ένας προγραμματιστής από το έργο θα πρέπει να είναι δραστήριος στο translatewiki.net για να απαντήσει σε ερωτήσεις, να ειδοποιεί σχετικά με τις επόμενες εκδόσεις, να συντονίζει με την ομάδα προγραμματιστών του έργου, κλπ. Η δική μας προσέγγιση τοπικοποίησης των έργων λειτουργεί καλύτερα όταν γνώση κυλά όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα μεταξύ των κοινοτήτων προγραμματιστών και μεταφραστών. Ο σύνδεσμος του έργου διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Τύποι αρχείων
Τύποι αρχείων Το σύστημα translatewiki.net βασίζεται σε αρχεία μετάφρασης. Χρήση key-based τύπων αρχείου προτιμάται, όπως ιδιότητες Java και η Ruby-style YAML. Άλλοι τύποι αρχείου που υποστηρίζονται είναι οι συστοιχίες PHP, PHP μεταβλητές και Gettext. Γνωρίστε μας εάν έχετε στο μυαλό σας ένα διαφορετικό format· κατά τη δική μας εμπειρία η προσθήκη υποστήριξης νέων τύπων αρχείων είναι σχετικά εύκολη για κάποιον που γνωρίζει καλά από PHP.

Still interested? Good. You can contact us via,

If you want to explore some more first, then try the localisation for developers page.