ការបកប្រែ៖ គម្រោងថ្មី

From translatewiki.net
Revision as of 06:14, 26 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Translatewiki.net ត្រូវការរីកលូតលាស់

យើងខ្ញុំកំពុងចាំស្វាគមន៍គម្រោងថ្មីៗថែមទៀត! សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីវិធីបន្ថែមគម្រោង​របស់អ្នកទៅក្នុង translatewiki.net។ យើងខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃទៅលើ​កិច្ចប្រឹងប្រែង​របស់អ្នកបកប្រែស្ម័គ្រចិត្ត​របស់យើង។ មានន័យថា យើងខ្ញុំស្វាគមន៍តែគម្រោងណាដែលនៅរឹងមាំ​និងដែលកំពុងស្ថិតក្រោម​ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស្វាហាប់​សំរាប់ពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។ យើងខ្ញុំក៏សង្កត់ធ្ងន់លើ​កិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកបកប្រែនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ​ជាតារាងសង្ខេប អំពីអ្វីដែលយើងខ្ញុំរំពឹងចង់ឃើញ​នៅក្នុងគម្រោងថ្មីៗ និងអំពីរបត់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងទាំងនោះ ក្រោយពេលដែលគម្រោងទាំងនោះទទួលបានការទទួលស្គាល់ហើយ។

យើងត្រូវការ...

ភាពបើកចំហ
ភាពបើកចំហ យើងខ្ញុំទទួលយកតែគម្រោងទាំងឡាយណាដែល​មានអាជ្ញាប័ណ្ឌ​ជាកូដបើកចំហនិងឥតគិតថ្លៃ។ យើងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់​គាំទ្រដោយផ្ទាល់។ ដោយសារតែយើងខ្ញុំមានប្រភពកំណើតមកពី MediaWiki និង Wikimedia កត្តានេះជាគុណធម៌ស្នូលរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកមិនមែន​ឥតគិតថ្លៃទេ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែចង់ប្រើប្រាស់សូហ្វវែរដូចគ្នានេះដែរ សូមអានកម្រងឯកសារ
ការអភិវឌ្ឍន៍
ការអភិវឌ្ឍន៍ គម្រោងថ្មីមួយគួរតែស្ថិតនៅក្រោមការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសកម្ម និងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវើសិនមួយ។ យើងខ្ញុំស៊ាំជាមួយ CVS, Subversion និង Git។ គម្រោងនោះគួរតែមានការចេញផ្សាយជាទៀងទាត់ ឬមានវិធីមួយផ្សេងទៀតក្នុងការបន្ទាន់សម័យការបកប្រែ។ រយៈពេលចាំបាច់ពីពេលបកប្រែដល់ពេលដាក់អោយប្រើ (TIU) គួរតែខ្លីតាមដែលអាចធ្វើបាន។ មានវិធីច្រើនយ៉ាងណាស់​ក្នុងការធ្វើអោយរបត់ការនេះធ្វើឡើងបានលឿន។ យើងអាចពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាន។
សមាហរណកម្ម
សមាហរណកម្ម នៅពេលណាដែលកញ្ចប់សារសំរាប់គម្រោងរបស់អ្នកត្រូវបានបកប្រែហើយនៅក្នុង translatewiki.net, បុគ្គលិករបស់ translatewiki.net នឹងធ្វើសមាហរនកម្មកំណែប្រែទាំងឡាយ​ត្រលប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកវិញ។ ការណ៍នេះតំរូវអោយមានបុគ្គលិក translatewiki.net យ៉ាងតិចមួយរូប ក្នុងការធ្វើការដាក់បន្ថែមភាសាមួយនិងធ្វើការសាកល្បងចូលទៅមើល។ ធ្វើបែបនេះដើម្បីធានាថា​ការបកប្រែនឹងត្រូវបានធ្វើសមាហរនកម្មពិតប្រាកដមែន។ បុគ្គលិក translatewiki.net មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការចូលទៅមើលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកូដច្រើនប្រភេទ។

យើងចូលចិត្ត...

ផ្នែកគាំទ្រ i18n
ផ្នែកគាំទ្រ i18n យើងអាចអោយប្រើតែកូដអក្សរប្រភេទ UTF-8 ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរយានកម្មកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ តម្រូវអោយអាចប្រើអញ្ញតិ ពហុវចនៈច្រើនផ្សេងគ្នា និងភាសាសរសេរពីស្ដាំមកឆ្វេង។ យើងក៏តែងតែគិតគូរ​ពិចារណាអំពីការគាំទ្រទំរង់វេយ្យាករណ៍​និងភេទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវគេនិយាយទៅកាន់ដោយផ្ទាល់ ឬ ត្រូវបានគេលើកឈ្មោះមកនិយាយក្នុងអត្ថបទអន្តរមុខ។
ការទំនាក់ទំនង
ការទំនាក់ទំនង អ្នកអភិវឌ្ឍពីគម្រោងមួយគួរតែមានភាពសកម្មនៅក្នុង translatewiki.net ក្នុងការឆ្លើយសំណូរ រំលឹកពីការចេញផ្សាយនាពេលខាងមុខ និងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារ​របស់គម្រោង​នេះជាដើម។ កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការបកប្រែ​អាចដំណើរការបានល្អបំផុត នៅពេលណាដែលមានលំហូរចំណេះដឹង​ដោយសេរីរវាងសហគមន៍អ្នកអភិវឌ្ឍនិងអ្នកបកប្រែ។ ចំណងមិត្តភាពឆ្លងគម្រោងនេះមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់។
ទំរង់ឯកសារ
ទំរង់ឯកសារ ប្រព័ន្ធ translatewiki.net ពឹងផ្អែកលើឯកសារបកប្រែ។ យើងតែងតែប្រើប្រាស់ទំរង់ឯកសារ key-based ដូចជា JSON, Java, properties ឬ Ruby-style YAML។ ទំរង់ឯកសារផ្សេងទៀតដូចជា Gettext, Android និង iOS ក៏ត្រូវបានគាំទ្រដែរ។ សូមប្រាប់មកពួកយើង ប្រសិនបើអ្នកបានស្គាល់ទំរង់ផ្សេងទៀតក្នុងចិត្ត។ តាមបទពិសោធន៍របស់យើង ការគាំទ្រទ្រង់ទ្រាយឯកសារគឺពិតជាងាយស្រួលក្នុងការបន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងកម្មវិធី PHP ។

នៅតែចាប់អារម្មណ៍មែនទេ? ល្អណាស់! អ្នកអាចទាក់ទងពួកយើងតាមរយៈ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់ខ្លះជាមុនសិន ចឹងសាកល្បងមើលទំព័រ ការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍