Novi projekat

From translatewiki.net
Revision as of 06:14, 26 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Translatewiki.net želi da raste

Tražimo još projekata! Ne oklevajte da nas kontaktirate u vezi s dodavanjem svog projekta kod nas. Cenimo rad naših dobrovoljnih prevodilaca, a to znači da tražimo zdrave projekte koji se aktivno razvijaju i koji će da traju. Važna nam je i komunikacija između prevodioca i programera. Ispod je kratak spisak šta očekujemo od novog projekta i šta se mora uraditi nakon odobrenja istog.

Zahtevamo…

Otvorenost
Otvorenost Prihvatamo samo projekte koji koriste besplatnu i otvorenu licencu. Ako vaš program nije besplatan, ali ipak želite da koristite isti softver, pogledajte dokumentaciju.
Programiranje
Programiranje Novi projekat bi trebalo da bude aktivan i da koristi sistem za kontrolu verzija. Podržavamo CVS, Subveržon i Git. Trebalo bi da izlazi redovno ili da ima neki drugi način za ažuriranje prevoda. Vreme za uključivanje prevoda u paket (TIU) trebalo bi da bude što kraće.
Integracija
Integracija Kada se vaš projekat prevede, naše uredništvo će ugraditi izmene u vaš proizvod. Ovo zahteva postupak za dodavanje jezika i pristup za prenos podataka u skladište za bar jednog člana uredništva. Ovo garantuje da će se trud prevodioca isplatiti. Naše uredništvo ima mnogo iskustva u ovoj oblasti.

Volimo…

Internacionalizacija
Internacionalizacija Podržavamo samo kodni raspored UTF-8. Podrška za promenljive, više različitih množina i jezike koji se pišu zdesna nalevo je poželjna. Mislimo da su gramatički oblici veoma bitni, kao i podrška za lica.
Komunikacija
Komunikacija Programer projekta trebalo bi da bude aktivan na našem sajtu; da odgovara na pitanja, obaveštava o predstojećim izdanjima, koordinira s programerskom grupom projekta, itd. Lokalizacija radi najbolje kada programeri i prevodioci međusobno komuniciraju.
Formati datoteka
Formati datoteka Translatewiki.net sistem zasnovan je na datotekama za prevođenje. Korišćenje ključnih formata datoteka je poželjno, kao što su java svojstva i rubi (YAML). Drugi podržani formati datoteka su PHP nizovi, PHP promenljive i gettekst. Obavestite nas ako koristite nešto drugo; dodavanje formata je jednostavno za svakoga ko je vešt s PHP-om.

Still interested? Good. You can contact us via,

If you want to explore some more first, then try the localisation for developers page.