Difference between revisions of "Translating:Old-Intro/en"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 4: Line 4:
 
; <big>Introduction</big>
 
; <big>Introduction</big>
 
<span class="plainlinks">
 
<span class="plainlinks">
  +
ការប្រែសម្រួល ជា​ភាសាជាតិ​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន​សម្រាប់​សាធារណជន ព្រោះ​វា​ផ្ដល់​ឲ្យ​ប្រជាជន​ដែល​មិន​មាន​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ជា​ភាសាជាតិ​របស់​ខ្លួន​បាន​។ មេឌាវិគី ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ឧទាហរណ៍​ដើម្បី​ដំណើរការ​វិគីភីឌា​នៅ​ក្នុង​ភាសា​ជាច្រើន និង​ហេតុដូច្នេះ​ហើយ បាន​ជា​ការ​ប្រែសម្រួល​មេឌាវិគី បាន​ជួយ​ប្រជាជន​ទាំងអស់​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ឲ្យ​ទទួល​បាន​នូវ​ចំណេះដឹង​សេរី ជា​ភាសា​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់​។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អាច​អាន [http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Concepts.html#Concepts Gettext documentation] និង [[wikipedia:Internationalization_and_localization|Wikipedia]] ។ </span>
Translation and localisation is important in general, because it allows people who do not have knowledge of English to use computer software. [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki] is used for example to run Wikipedia in many languages, and therefore translating MediaWiki directly helps people to access free knowledge in their own language. More about the terms at [http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Concepts.html#Concepts Gettext documentation] and [[wikipedia:Internationalization_and_localization|Wikipedia]].</span>
 
   
  +
នៅ​បេតាវិគី យើង​បាន​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ឥត​ឈប់ឈរ ដើម្បី​បង្ក​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រែបម្រួល​ទៅជា​ភាសា​ដទៃ នៃ​គម្រោង​កូដ​បើកទូលាយ (open source projects) និង ការ​សរសេរ​អត្ថបទ​ដោយ​សេរី​។ យើង​ខិតខំ​យ៉ាងខ្លាំង​អស់​ពី​កម្លាំង​កាយ​ចិត្ត ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​បំណង​ប្រាថ្នា​ពីរ​យ៉ាង​របស់​យើង​។
Here at Betawiki we build and continuously improve infrastructure for easy localisation of open source projects and free written documents. We strive to achieve our two aims.
 
   
  +
បំណង​ប្រាថ្នា​ទីមួយ​របស់​យើង គឺ​លទ្ធផល​ជាទីគាប់ចិត្ត​។ ដើម្បី​បង្កើន​នូវ​លទ្ធផល​ជាទីគាប់ចិត្ត នៃ​ដំណើរការ យើង​បាន​ចូលរួម​ដោយ​មិន​ទទួល​កម្រៃ ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​អភិវឌ្ឍន៍ នៃ​កម្មវិធី ដែល​មាន​រយៈពេល​ខ្លី​។ បន្ថែម​លើ​នេះ យើង​បាន​អភិវឌ្ឍ​នូវ​ឧបករណ៍​សម្រាប់​បកប្រែ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៀត​ផង​។ វា​បាន​ជួយ​សម្រាល​ការ​ប្រែសម្រួល​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ដែល​គ្រាន់តែ​ប្រមូលផ្ដុំ​នូវ​ការ​បង្កើត​ការ​ប្រែសម្រួល​ល្អ​បំផុត​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ប៉ុណ្ណោះ​។
Our first aim is efficiency. To increase efficiency of the process, we integrate tightly into the development process of the software to have small turn-around times. In addition, we develop tools to automate integration of translations. This relieves the individual translations to only concentrate in producing the best translations possible.
 
   
  +
បំណង​ប្រាថ្នា​ទីពីរ​របស់​យើង គឺ​ជា​ចូលរួម​។ ប្រព័ន្ធ​ទាំងមូល ត្រូវ​បាន​ស្ថាបនា​ឡើង​នៅ​លើ​វិគី​។ មេឌាវិគី គឺជា​ម៉ាស៊ីន​វិគី​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ ដែល​ផ្ដល់​នូវ​គ្រោង​សម្រាប់​ការ​ស្ថាបនា​សហគមន៍​ដែល​មាន​ការ​ចូលរួម​សហការ​ពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​។ យើង​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​អ្នកបកប្រែ​ជួយ​នៅ​ក្នុង​ព្រំដែន​នៃ​ការ​ឆ្លង​គម្រោង និង​ភាសា​នីមួយ តាមរយៈ​ពហុ​វិធីសាស្ត្រ និង​ដើរតួ​ជា​អ្នក​សម្របសម្រួល​រវាង​អ្នកអភិវឌ្ឍ និង​អ្នកបកប្រែ​។
Our second aim is collaboration. The whole system is built on a wiki. MediaWiki is popular wiki engine that provides framework for building collaborative communities. We encourage translators to help each other across project and language boundaries in multiple ways, and act as a glue between developers and translators.
 
   
  +
លោកអ្នក​ពុំ​ចាំបាច់​មាន​ដឹង​ពី​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី​ទេ​។ ប្រសិនបើ លោកអ្នក​មាន​ភាព​ជិតដិត​ជាមួយ​កម្មវិធី​វីគី លោកអ្នក​នឹង​រៀន​ស្វែងយល់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ពី​របៀប​ប្រើប្រាស់​បេតាវិគី​។ វា​គ្រាន់តែ​ទាមទារ​នូវ​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស​ល្អ កម្មរុករកវិប និង​គំនិត​ទូលំទូលាយ​។
You do not need to know how to program. If you are familiar with a wiki software, you will learn quickly how to use Betawiki. The only requirements are good command of languages, web browser and open mind.
 
   
  +
គម្រោង​ចម្លង នៃ​បេតាវិគី-មេឌាវិគី (The flagship project of Betawiki – MediaWiki) បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ភាសា​ផ្សេងៗ​ច្រើនជាង ២៥០​។ បេតាវិគី ទទួល​នូវ​ការធ្វើឲ្យទាន់សម័យ​ជាង ១០០ ភាសា​រៀងរាល់​ខែ​។
The flagship project of Betawiki – MediaWiki – is currently used in more than 250 languages. Betawiki receives updates on more than 100 languages each month.
 

Revision as of 02:33, 15 December 2008

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support
Introduction

ការប្រែសម្រួល ជា​ភាសាជាតិ​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន​សម្រាប់​សាធារណជន ព្រោះ​វា​ផ្ដល់​ឲ្យ​ប្រជាជន​ដែល​មិន​មាន​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ជា​ភាសាជាតិ​របស់​ខ្លួន​បាន​។ មេឌាវិគី ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ឧទាហរណ៍​ដើម្បី​ដំណើរការ​វិគីភីឌា​នៅ​ក្នុង​ភាសា​ជាច្រើន និង​ហេតុដូច្នេះ​ហើយ បាន​ជា​ការ​ប្រែសម្រួល​មេឌាវិគី បាន​ជួយ​ប្រជាជន​ទាំងអស់​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ឲ្យ​ទទួល​បាន​នូវ​ចំណេះដឹង​សេរី ជា​ភាសា​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់​។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អាច​អាន Gettext documentation និង Wikipedia

នៅ​បេតាវិគី យើង​បាន​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ឥត​ឈប់ឈរ ដើម្បី​បង្ក​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រែបម្រួល​ទៅជា​ភាសា​ដទៃ នៃ​គម្រោង​កូដ​បើកទូលាយ (open source projects) និង ការ​សរសេរ​អត្ថបទ​ដោយ​សេរី​។ យើង​ខិតខំ​យ៉ាងខ្លាំង​អស់​ពី​កម្លាំង​កាយ​ចិត្ត ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​បំណង​ប្រាថ្នា​ពីរ​យ៉ាង​របស់​យើង​។

បំណង​ប្រាថ្នា​ទីមួយ​របស់​យើង គឺ​លទ្ធផល​ជាទីគាប់ចិត្ត​។ ដើម្បី​បង្កើន​នូវ​លទ្ធផល​ជាទីគាប់ចិត្ត នៃ​ដំណើរការ យើង​បាន​ចូលរួម​ដោយ​មិន​ទទួល​កម្រៃ ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​អភិវឌ្ឍន៍ នៃ​កម្មវិធី ដែល​មាន​រយៈពេល​ខ្លី​។ បន្ថែម​លើ​នេះ យើង​បាន​អភិវឌ្ឍ​នូវ​ឧបករណ៍​សម្រាប់​បកប្រែ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៀត​ផង​។ វា​បាន​ជួយ​សម្រាល​ការ​ប្រែសម្រួល​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ដែល​គ្រាន់តែ​ប្រមូលផ្ដុំ​នូវ​ការ​បង្កើត​ការ​ប្រែសម្រួល​ល្អ​បំផុត​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ប៉ុណ្ណោះ​។

បំណង​ប្រាថ្នា​ទីពីរ​របស់​យើង គឺ​ជា​ចូលរួម​។ ប្រព័ន្ធ​ទាំងមូល ត្រូវ​បាន​ស្ថាបនា​ឡើង​នៅ​លើ​វិគី​។ មេឌាវិគី គឺជា​ម៉ាស៊ីន​វិគី​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ ដែល​ផ្ដល់​នូវ​គ្រោង​សម្រាប់​ការ​ស្ថាបនា​សហគមន៍​ដែល​មាន​ការ​ចូលរួម​សហការ​ពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​។ យើង​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​អ្នកបកប្រែ​ជួយ​នៅ​ក្នុង​ព្រំដែន​នៃ​ការ​ឆ្លង​គម្រោង និង​ភាសា​នីមួយ តាមរយៈ​ពហុ​វិធីសាស្ត្រ និង​ដើរតួ​ជា​អ្នក​សម្របសម្រួល​រវាង​អ្នកអភិវឌ្ឍ និង​អ្នកបកប្រែ​។

លោកអ្នក​ពុំ​ចាំបាច់​មាន​ដឹង​ពី​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី​ទេ​។ ប្រសិនបើ លោកអ្នក​មាន​ភាព​ជិតដិត​ជាមួយ​កម្មវិធី​វីគី លោកអ្នក​នឹង​រៀន​ស្វែងយល់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ពី​របៀប​ប្រើប្រាស់​បេតាវិគី​។ វា​គ្រាន់តែ​ទាមទារ​នូវ​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស​ល្អ កម្មរុករកវិប និង​គំនិត​ទូលំទូលាយ​។

គម្រោង​ចម្លង នៃ​បេតាវិគី-មេឌាវិគី (The flagship project of Betawiki – MediaWiki) បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ភាសា​ផ្សេងៗ​ច្រើនជាង ២៥០​។ បេតាវិគី ទទួល​នូវ​ការធ្វើឲ្យទាន់សម័យ​ជាង ១០០ ភាសា​រៀងរាល់​ខែ​។