Difference between revisions of "Translating:Old-Intro/en"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
m
m (Recovery)
Line 2: Line 2:
 
{{languages|width=80%}}
 
{{languages|width=80%}}
 
{{ {{Localized|Intro}}|ns=Translating|How to start|How to start}}
 
{{ {{Localized|Intro}}|ns=Translating|How to start|How to start}}
; <big>សេចក្ដីផ្ដើម</big>
+
; <big>Introduction</big>
 
<span class="plainlinks">
 
<span class="plainlinks">
  +
Translation and localisation is important in general, because it allows people who do not have knowledge of English to use computer software. [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki] is used for example to run Wikipedia in many languages, and therefore translating MediaWiki directly helps people to access free knowledge in their own language. More about the terms at [http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Concepts.html#Concepts Gettext documentation] and [[wikipedia:Internationalization_and_localization|Wikipedia]].</span>
ការប្រែសម្រួល ជា​ភាសាជាតិ​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន​សម្រាប់​សាធារណជន ព្រោះ​វា​ផ្ដល់​ឲ្យ​ប្រជាជន​ដែល​មិន​មាន​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ជា​ភាសាជាតិ​របស់​ខ្លួន​បាន​។ '''មេឌាវិគី''' ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ឧទាហរណ៍​ដើម្បី​ដំណើរការ​'''វិគីភីឌា'''​នៅ​ក្នុង​ភាសា​ជាច្រើន និង​ហេតុដូច្នេះ​ហើយ បាន​ជា​ការ​ប្រែសម្រួល​'''មេឌាវិគី''' បាន​ជួយ​ប្រជាជន​ទាំងអស់​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ឲ្យ​ទទួល​បាន​នូវ​ចំណេះដឹង​សេរី ជា​ភាសា​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់​។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អាច​អាន [http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Concepts.html#Concepts Gettext documentation] និង [[wikipedia:Internationalization_and_localization|Wikipedia]] ។ </span>
 
   
  +
Here at Betawiki we build and continuously improve infrastructure for easy localisation of open source projects and free written documents. We strive to achieve our two aims.
នៅ​'''បេតាវិគី''' យើង​បាន​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ឥត​ឈប់ឈរ ដើម្បី​បង្ក​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រែបម្រួល​ទៅជា​ភាសា​ដទៃ នៃ​គម្រោង​កូដ​បើកទូលាយ (open source projects) និង ការ​សរសេរ​អត្ថបទ​ដោយ​សេរី​។ យើង​ខិតខំ​យ៉ាងខ្លាំង​អស់​ពី​កម្លាំង​កាយ​ចិត្ត ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​បំណង​ប្រាថ្នា​ពីរ​យ៉ាង​របស់​យើង​។
 
   
  +
Our first aim is efficiency. To increase efficiency of the process, we integrate tightly into the development process of the software to have small turn-around times. In addition, we develop tools to automate integration of translations. This relieves the individual translations to only concentrate in producing the best translations possible.
បំណង​ប្រាថ្នា​ទីមួយ​របស់​យើង គឺ​លទ្ធផល​ជាទីគាប់ចិត្ត​។ ដើម្បី​បង្កើន​នូវ​លទ្ធផល​ជាទីគាប់ចិត្ត នៃ​ដំណើរការ យើង​បាន​ចូលរួម​ដោយ​មិន​ទទួល​កម្រៃ ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​អភិវឌ្ឍ នៃ​កម្មវិធី ដែល​មាន​រយៈពេល​ខ្លី​។ បន្ថែម​លើ​នេះ យើង​បាន​អភិវឌ្ឍ​នូវ​ឧបករណ៍​សម្រាប់​បកប្រែ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៀត​ផង​។ វា​បាន​ជួយ​សម្រាល​ការ​ប្រែសម្រួល​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ដែល​គ្រាន់តែ​ប្រមូលផ្ដុំ​នូវ​ការ​បង្កើត​ការ​ប្រែសម្រួល​ល្អ​បំផុត​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ប៉ុណ្ណោះ​។
 
   
  +
Our second aim is collaboration. The whole system is built on a wiki. MediaWiki is popular wiki engine that provides framework for building collaborative communities. We encourage translators to help each other across project and language boundaries in multiple ways, and act as a glue between developers and translators.
បំណង​ប្រាថ្នា​ទីពីរ​របស់​យើង គឺ​ជា​ចូលរួម​។ ប្រព័ន្ធ​ទាំងមូល ត្រូវ​បាន​ស្ថាបនា​ឡើង​នៅ​លើ​វិគី​។ '''មេឌាវិគី''' គឺជា​ម៉ាស៊ីន​វិគី​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ ដែល​ផ្ដល់​នូវ​គ្រោង​សម្រាប់​ការ​ស្ថាបនា​សហគមន៍​ដែល​មាន​ការ​ចូលរួម​សហការ​ពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​។ យើង​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​អ្នកបកប្រែ​ជួយ​នៅ​ក្នុង​ព្រំដែន​នៃ​ការ​ឆ្លង​គម្រោង និង​ភាសា​នីមួយ តាមរយៈ​ពហុ​វិធីសាស្ត្រ និង​ដើរតួ​ជា​អ្នក​សម្របសម្រួល​រវាង​អ្នកអភិវឌ្ឍ និង​អ្នកបកប្រែ​។
 
   
  +
You do not need to know how to program. If you are familiar with a wiki software, you will learn quickly how to use Betawiki. The only requirements are good command of languages, web browser and open mind.
លោកអ្នក​ពុំ​ចាំបាច់​មាន​ចំណេះដឹង​ពី​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី​ទេ​។ ប្រសិនបើ លោកអ្នក​មាន​ភាព​ជិតដិត​ជាមួយ​កម្មវិធី​វីគី លោកអ្នក​នឹង​រៀន​ស្វែងយល់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ពី​របៀប​ប្រើប្រាស់​'''បេតាវិគី'''​។ វា​គ្រាន់តែ​ទាមទារ​នូវ​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស​ល្អ កម្មរុករកវិប និង​គំនិត​ទូលំទូលាយ​។
 
   
  +
The flagship project of Betawiki – MediaWiki – is currently used in more than 250 languages. Betawiki receives updates on more than 100 languages each month.
គម្រោង​ចម្លង នៃ​'''បេតាវិគី'''-'''មេឌាវិគី''' (The flagship project of Betawiki – MediaWiki) បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ភាសា​ផ្សេងៗ​ច្រើនជាង ២៥០ ភាសា​។ '''បេតាវិគី''' ទទួល​នូវ​ការធ្វើឲ្យទាន់សម័យ​ជាង ១០០ ភាសា​រៀងរាល់​ខែ​។
 

Revision as of 03:29, 15 December 2008

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support
Introduction

Translation and localisation is important in general, because it allows people who do not have knowledge of English to use computer software. MediaWiki is used for example to run Wikipedia in many languages, and therefore translating MediaWiki directly helps people to access free knowledge in their own language. More about the terms at Gettext documentation and Wikipedia.

Here at Betawiki we build and continuously improve infrastructure for easy localisation of open source projects and free written documents. We strive to achieve our two aims.

Our first aim is efficiency. To increase efficiency of the process, we integrate tightly into the development process of the software to have small turn-around times. In addition, we develop tools to automate integration of translations. This relieves the individual translations to only concentrate in producing the best translations possible.

Our second aim is collaboration. The whole system is built on a wiki. MediaWiki is popular wiki engine that provides framework for building collaborative communities. We encourage translators to help each other across project and language boundaries in multiple ways, and act as a glue between developers and translators.

You do not need to know how to program. If you are familiar with a wiki software, you will learn quickly how to use Betawiki. The only requirements are good command of languages, web browser and open mind.

The flagship project of Betawiki – MediaWiki – is currently used in more than 250 languages. Betawiki receives updates on more than 100 languages each month.