Translating:Old-Intro/sv

From translatewiki.net
Revision as of 17:03, 29 March 2008 by Leo Johannes (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

I allmänhet är översättning och lokalisation, därför att det låter personer som inte förstår engelska använda datormjukvara. MediaWiki används till exempel för att köra Wikipedia på många språk, och därmed hjälper översättning av MediaWiki direkt personer att få tillgång till fri kunskap i deras eget språk.

Här på Betawiki bygger vi och fortlöpande förbättrar infrastruktur för enkel lokalisering av MediaWiki.

Du behöver inte kunna något programspråk. Om du är bekant med MediaWiki eller bara redigering av wikier kommer du inte ha några problem att översätta.

MediaWiki är i nuläget använt i fler än 250 språk, och endast ett dussin av dessa språk underhålls (här). Betawiki erhåller uppdateringar från fler än 70 språk varje månad. Se nuvarande översättnigars status.


Source