Tərcümələr:Statistika

From translatewiki.net
Revision as of 19:37, 7 April 2013 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Bu translatewiki.net haqqında informasiyaya və statistik məlumatlara olan istinadların kolleksiyasıdır.

Tərcümələrin qurmalarından olan bu üç xüsusi səhifə statistik məlumatların əsas mənbəyidir:

Dillər haqqında statistik məlumatlar

Portalın səhifələrində vardır:

  • Tərcüməçilərin siyahısı.
  • Bu dildə danışan tərcüməçilərin xəritəsi.
  • Son zamanlar edilmiş tərcümələrin sayının qrafiki.
  • Bu dildə olan son tərcümələrə baxış üçün istinad.
  • Dil haqqında digər məlumatlar və tərcüməçilər üçün resurslar.

Portalların siyahısına baxmaq üçün Dillər kateqoriyasına baxın.

Layihələr haqqında statistik məlumatlar

Layihə tərcümələrinin real zaman rejimində statistikası Special:MessageGroupStats səhifəsində daim yenilənir. Bu səhifədə, siz seçdiyiniz dil üçün, layihə tərcüməsinin tamamlanmasını, faiz nisbəti ilə görə bilərsiniz. Layihənin hər bir səhifəsində siz tapa bilərsiniz:

  • Bu layihə üçün son tərcümələrə baxış istinadını.
  • Məhsulun son relizlərinin tərcüməsinin tamamlanması üzrə faiz nisbəti ilə statistikasını (əgər mümkündürsə).
  • Tarixdə istənilən günə tərcümələrin tamamlanması faizini.
  • Son zamanlarda edilmiş tərcüməsayının qrafikini.
  • Tərcüməçilərin xəritəsini, harada ki, bu layihə üçün tərcümə edənlərin yeri göstərilmişdir.

For a list of project pages see project list, or the category of supported projects.

İştirakçılar haqqında statistik məlumatlar

translatewiki.net haqqında statistik məlumatlar