Estadístiques de traducció

From translatewiki.net
Revision as of 19:27, 9 November 2014 by Alvaro Vidal-Abarca (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Això és una col·lecció d'enllaços vers informació i estadístiques sobre translatewiki.net.

Les fonts primàries de les estadístiques són tres pàgines especials de l'extensió de Translate:

Estadístiques sobre les llengües

A les pàgines portal tenim:

  • Llista de traductors.
  • Mapa dels traductors, qui parla aquesta llengua.
  • Gràfic de l'ativitat de traducció recent.
  • Enllaç per veure l'activitat de traducció recent.
  • Més informació sobre aquesta llengua i recursos pels traductors.

Per a una llista de pàgines de portal vegeu categoria llengües.

Estadístiques dels projectes

Les estadístiques de traducció del projecte són actualitzades en temps real aSpecial:MessageGroupStats. En aquesta pàgina podeu veure el percentatge de completesa de les traduccions de cada llengua pel projecte seleccionat. A cada pàgina de projecte podeu trobar:

  • Enllaç per a veure les traduccions recents d'aquest projecte.
  • Estadístiques en percentatge de la completesa de les versions precedents del producte (si és aplicable).
  • Percentatge de completesa per cada dia de l'historial.
  • Gràfica de l'activitat recent de traducció.
  • Mapa dels traductors que han participat al projecte i han donat la seva localització.

Per a obtenir una llista de pàgines de projectes vegeu llista de projectes, o la categoria de projectes suportats.

Estadístiques dels usuaris

Estadístiques sobre translatewiki.net