User:Amazigh84

From translatewiki.net
Revision as of 23:39, 5 October 2012 by Amazigh84 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Azul fellawen, nekk d-amazigh 84, qedcaɣ di Wikipidya d Wikamawal s tevaylit.

lulaɣ di taddart n tgemmunt ɛezzuz deg At Dwala, ttnaḍaḥaɣ ɣef teqvaylit di Youtube sinnakin uɣalaɣ-d ɣer Facebook, dinna isnaɣ aṭas imeɣnasen, tura aqliyi alemdaɣ tutlayt inu s yimaniw, iwakken ad fkaɣ afud iw senfar n Wikipidya s teqvaylit.

[1]