Difference between revisions of "User:FuzzyBot/kn"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
ಹಾಯ್! ನಾನು ಫಜ್ಜೀಬಾಟ್.ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿಲ್ಲ.ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮೂಲಪುಟದಲಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಪ್ರತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗು !!FUZZY!! ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸಂದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ.ದನ್ಯವಾದಗಳು.
+
ಹಾಯ್! ನಾನು ಫಜ್ಜೀಬಾಟ್.ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿಲ್ಲ.ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮೂಲಪುಟದಲಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಪ್ರತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗು !!FUZZY!!ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸಂದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ.ದನ್ಯವಾದಗಳು.

Latest revision as of 07:13, 8 August 2016

ಹಾಯ್! ನಾನು ಫಜ್ಜೀಬಾಟ್.ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿಲ್ಲ.ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮೂಲಪುಟದಲಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಪ್ರತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗು !!FUZZY!!ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸಂದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ.ದನ್ಯವಾದಗಳು.