Difference between revisions of "User:FuzzyBot/mr"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
 
 
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
नमस्कार! मी फझीबॉट आहे. मी आपल्या भाषांतरावर उत्पात करीत नाही.दुर्दैवाने,इंग्लिश स्रोत संदेशांत काही बदल झालेले आहेत व मी अश्या भाषांतरावर खूण करीत आहे,त्यामोळी आपणास त्या बदलाची सूचना मिळेल.कृपया,मूळ प्रतीच्या अनुषंगाने, आवश्यक असल्यास ते भाषांतर अद्यतन करा आणि,मजकूरातील !!FUZZY!! भाग काढून टाका, धन्यवाद !
+
नमस्कार! मी फझीबॉट आहे. मी आपल्या भाषांतरावर उत्पात करीत नाही.दुर्दैवाने,इंग्लिश स्रोत संदेशांत काही बदल झालेले आहेत व मी अश्या भाषांतरावर खूण करीत आहे,त्यामुळे आपणास त्या बदलाची सूचना मिळेल.कृपया,मूळ प्रतीच्या अनुषंगाने, आवश्यक असल्यास ते भाषांतर अद्यतन करा आणि,मजकूरातील !!FUZZY!! भाग काढून टाका, धन्यवाद !

Latest revision as of 09:51, 15 January 2014

नमस्कार! मी फझीबॉट आहे. मी आपल्या भाषांतरावर उत्पात करीत नाही.दुर्दैवाने,इंग्लिश स्रोत संदेशांत काही बदल झालेले आहेत व मी अश्या भाषांतरावर खूण करीत आहे,त्यामुळे आपणास त्या बदलाची सूचना मिळेल.कृपया,मूळ प्रतीच्या अनुषंगाने, आवश्यक असल्यास ते भाषांतर अद्यतन करा आणि,मजकूरातील !!FUZZY!! भाग काढून टाका, धन्यवाद !