User:FuzzyBot/nyn

From translatewiki.net
Revision as of 19:13, 17 April 2022 by Kakonjo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hi! Ndi FuzzyBot. Tindikushiisha ebi otondwiire. Ekyomugisha mubi Heine empindahinduka omu obutumwa bwa Orungyereza Kandi ndiyo nindaamba ebitondwiire kugira ngu oreebe empinduka egi. Kale tereza ekyitondore kyaawe kyaba nibkyeetengyesa kurigiririra aha master kopi oyihemu akagambo !!FUZZY!! omu butumwa, Webare!