వాడుకరి:FuzzyBot

From translatewiki.net
Revision as of 07:05, 12 August 2009 by Veeven (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

నమస్కారం! నేను ఫజీ బాటుని. మీ అనువాదాలను నేను పాడుచేయట్లేదు. దురద్రుష్టవసాత్తు, ఆంగ్ల భాషలో పదము మారినది. అది మీకు తెలుపుటకు ఒక చిన్న గుర్తుని కలుపుతున్నాను. అవసరం అయితే అనువాదమును మార్చి, !!FUZZY!! పదాన్ని సందేశం నుంచి తీసివేయండి.