వాడుకరి:FuzzyBot

From translatewiki.net
Revision as of 19:06, 14 July 2009 by Kiranmayee (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

నమస్కారం! నేను ఫజీ బాటుని. మీ అనువాదాలను నేను పాడుచేయట్లేదు. దురద్రుష్టసావత్తు, ఆంగ్ల భాషలో పదము మారినది. అది మీకు తెలుపుటకు ఒక చిన్న గుర్తుని కలుపుతున్నాను. అవసరం అయితే అనువాదమును మార్చి, !!FUZZY!! 'వాక్యము' ను సందేశం నుంచి తుదిపి వేయండి.