User talk:Guycn2

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Guycn2. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

It can be just a few days before they appear on Wikipedia, but a few months can pass between each new release of FreeCol.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support. Cheers!

-- WelcomeMessageBot (talk) 20:13, 14 September 2013 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
בייטים312:05, 15 June 2016
הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה214:08, 12 June 2016
שבירת מילים019:25, 11 May 2016
חוק119:18, 11 May 2016
איננו207:23, 24 April 2016
Emoji715:38, 23 April 2016
rlm415:37, 23 April 2016
Apihelp104:51, 18 April 2016
כפתורי עורך חזותי216:10, 13 April 2016
כלום116:47, 10 April 2016
הגבהה, הגבהה, הגבהה207:39, 3 April 2016
שחזור121:06, 5 October 2014
הסבה לשם פעולה021:03, 5 October 2014
ושוב הגבהה112:48, 4 October 2014
בררת מחדל vs. ברירת מחדל319:44, 28 September 2014
Semantic Result Formats110:51, 5 September 2014
סימנים תקניים בעברית414:09, 2 September 2014
הגבהה914:07, 2 September 2014
היצמדות למקור314:03, 2 September 2014
GWToolset121:20, 20 January 2014
First page
First page
Last page
Last page

בייטים

האם השינוי מבתים לבייטים נדון איפושהו? אני זוכר החלטות הפוכות, אם כי אני לא יכול להפנות אליהן

Amir E. Aharoni (talk)14:11, 12 June 2016

לא עשיתי את השינוי בעקבות דיון כלשהו, אבל אני מאמין ששימוש בכתיב "בתים" פשוט לא הגיוני. "בתים" ו"בית" זה פשוט לא מובן ועשוי אף לגרום לבלבול עם המילה house. בנוסף, תמיד בכל מקום כותבים "קילובייט", "מגהבייט" וכדומה, אז למה כשזה בייט אחד זה בית אבל כשזה בתוספת של קילו, מגה וכו' אז זה בייט? לא מובן, צריכה להיות אחידות בזה. בייט זה הרבה יותר ברור, ובכל מקרה, אם זה "בית" אז זה צריך להיות "בית" בכל מצב, כלומר גם "קילובתים" "מגהבתים", שזה ממש לא נראה ברור.

Guycn2 · 18:08, 12 June 2016

זה דבר שצריך לדון עליו, כמו שהעליתי את „תגים” נ׳ „תגיות” לדיון.

Amir E. Aharoni (talk)05:39, 15 June 2016
אפתח דיון היום בוויקיפדיה.
Guycn2 · 12:05, 15 June 2016
 
 
 

הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה

בפעם העשרים בערך: אל תגביה בלי סיבה.

[https://translatewiki.net/w/i.php?title=MediaWiki:Rev-suppressed-text-view/he&diff=next&oldid=6033755 מה טוב יותר בלכתוב „גרסה זו של הדף” על־פני „גרסת הדף הזאת”?

הגרסה שלך ארוכה יותר ומסורבלת יותר ולא משפרת שום דבר מהותי. ההימנעות הזאת מה׳ הידיעה היא הגבהה מלאכותית ומיותרת לגמרי.

Amir E. Aharoni (talk)05:02, 25 May 2016

אולי ההגבהה לא שיפרה שום דבר מהותי, אבל בעריכה הזאת גם שיניתי את הניסוח מלשון רבים ללשון יחיד, וזה כן שיפור מהותי. כך שההגבהה הייתה רק "על הדרך" ואני לא רואה סיבה למה לא לעשות אותה. הגרסה שלי לא פחות מובנת מהגרסה הקודמת, ואני גם לא רואה איך היא יותר ארוכה.

Guycn2 · 05:05, 25 May 2016

ארבע מילים במקום שלוש זה ארוך יותר.

Amir E. Aharoni (talk)14:08, 12 June 2016
 
 

שבירת מילים

בבקשה אל תשבור מילים לפני GENDER‏, PLURAL וכיו״ב, כמו שעשית כאן ובעוד מקומות.

ר׳ הסבר בדף Localisation guidelines/he.

בדף ההוא זה ממילא לא נחוץ, אבל ראיתי שעשית את זה גם בדפים אחרים.ך

Amir E. Aharoni (talk)19:25, 11 May 2016
Edited by another user.
Last edit: 19:17, 11 May 2016

בבקשה, filter זה מסנן, rule זה חוק. יש הבדל באנגלית, אז שיהיה גם בעברית.

Amir E. Aharoni (talk)19:14, 11 May 2016
החזרתי את זה ל"חוק", אף על פי שלדעתי המשפט יותר מובן עם הניסוח "מסנן".
Guycn2 · 19:17, 11 May 2016
 

איננו

האם יש הבדל בין „אינו” לבין „איננו”?

אם יש לך הסבר, אשמח לשמוע. (אולי באמת יש ואני לא יודע; למיטב ידיעתי אין.)

אם אין לך הסבר לשינוי, אשמח אם לא תעשה אותו, כי אני צריך לסקור את זה וזה לוקח זמן.

Amir E. Aharoni (talk)16:01, 23 April 2016

אין הבדל מבחינת המשמעות, אבל "אינו" זה ניסוח יותר טוב לדעתי.

Guycn2 · 16:13, 23 April 2016

אז אפשר לבקש ממך לא לשנות דברים כאלה אם אין לך הסבר טוב יותר מ„לדעתי”? זה דורש ממך ומאנשים אחרים זמן שעדיף להשקיע בדברים אחרים. תודה על ההבנה.

Amir E. Aharoni (talk)07:23, 24 April 2016
 
 

מה זה בעצם MediaWiki:Tag-emoji/he?

Amir E. Aharoni (talk)17:24, 19 April 2016

תרגום לעברית של הטקסט "Emoji" המופיע בדף "מיוחד:תגיות" ובדף השינויים האחרונים כאשר מתבצעת עריכה עם התגית הזאת.

Guycn2 · 18:24, 19 April 2016

באיזה אתר? בוויקיפדיה העברית?

Amir E. Aharoni (talk)14:12, 20 April 2016

לא רק, בכל המיזמים.

Guycn2 · 15:59, 20 April 2016

בכל המיזמים בעברית, אתה מתכוון?

האם הנחת שאם תכתוב פה MediaWiki:Tag-emoji/he, זה יועתק מפה למיזמים? כי זה לא עובד ככה.

Amir E. Aharoni (talk)04:57, 23 April 2016

האמת שכן, הנחתי שזה יועתק. איך אפשר לתרגם את זה אם לא ככה?

Guycn2 · 10:35, 23 April 2016
 
 
 
 
 

אתה יכול להסביר לי למה יש צורך ב־rlm בהודעה MediaWiki:Logentry-import-interwiki-details/he?

הדוגמה היחידה שאני יכול לחשוב עליה היא:

Dorit ייבאה את Kartoszka מ־plwiki (5 גרסאות)

אין במשפט הנ״ל תווי כיווניות, והוא עובד כמו שצריך.

Amir E. Aharoni (talk)06:21, 23 April 2016

בעצם סליחה, בכרום הוא לא עובד שצריך :(

איזה מעפן.

מכל מקום, rlm זאת לא דרך מוצלחת לתקן את זה בימינו. עדיף לעשות את זה עם תג bdi:

Dorit ייבאה את Kartoszka מ־plwiki (5 גרסאות)

Amir E. Aharoni (talk)06:24, 23 April 2016

הוספתי rlm כי ראיתי שיש בעיות בכיוון והסדר משתבש בלי זה. אם עדיף bdi, סבבה, אשתמש בו להבא.

Guycn2 · 10:40, 23 April 2016

וגם תפנה את תשומת לבי, כי עוד יותר טוב לתקן את זה בקוד ולא בתרגומים.

Amir E. Aharoni (talk)12:40, 23 April 2016
אוקיי
Guycn2 · 15:37, 23 April 2016
 
 
 
 

שלום,

לגבי MediaWiki:Apihelp-wbsgetsuggestions-param-properties/he – קודם כול, בכל מקרה כדאי להימנע מלשון רבים.

חוץ מזה, מדובר בהודעת Apihelp, והן בדרך כלל לא מדברות על פנייה למשתמש ואפילו אל על פנייה למחשב לעשות משהו. הן מתארות משהו שיקרה אם יישלחו פרמטרים מסוימים לקריאת API.

Amir E. Aharoni (talk)04:18, 18 April 2016

מצטער, חשבתי שמדובר בפנייה למשתמש.

Guycn2 · 04:51, 18 April 2016
 

כפתורי עורך חזותי

שלום,

אתה ראית את הכפתורים של הפעולות השונות על הלשוניות של העורך החזותי?

דווקא מתאים שם פועל בציווי, כי זאת אמורה להיות פעולה חד־פעמית וזה בכוונה מנוסח כמו בקשה.

Amir E. Aharoni (talk)11:39, 13 April 2016

אוקיי. למרות שהטקסטים בדף ההעדפות דווקא מנוסחים בצורה שאני כתבתי...

Guycn2 · 12:12, 13 April 2016

כן, כי ההעדפות זה יותר רב־פעמי ושם בדרך־כלל צריך אחידות עם שאר ההעדפות.

Amir E. Aharoni (talk)16:10, 13 April 2016
 
 
Amir E. Aharoni (talk)08:44, 9 April 2016

אמיר, לדעתי במקרה הזה, גם אם לפי כללי האקדמיה זה צריך להיות "לא כלום", צריך לחרוג מהכללים ולכתוב "כלום" בלבד.

הכיתוב הזה משמש לבחירת כל הגרסאות בדף הגרסאות הקודמות, והמילה "לא" מאוד מטעה ומבלבלת.

מעולם לא נתקלתי בביטוי "לא כלום". בנוסף, בכל האתרים והתוכנות שבהם ניתן לבחור או לבטל את הבחירה של כל תיבות הסימון, רשום "כלום" (למשל ב־Gmail).

בנוסף, גוגל תרגום לא כולל את "לא כלום" באף אחת מההצעות שלו לתרגום של "none" (ההודעה המקורית).

יש הרבה הודעות מערכת שהניסוח שלהן שונה מכללי האקדמיה, פשוט כי אף אחד לא מכיר ומבין את הניסוח התקין.

Guycn2 · 09:45, 9 April 2016
 

הגבהה, הגבהה, הגבהה

בעריכה הזאת כנראה ניסית לעשות הגבהת סגנון, אבל למעשה עשית שם כמה טעויות.

אנא אל תשנה הודעות קיימות אם אינך בטוח שזה נחוץ ונכון.

שים לב שכבר הערתי לך על זה כמה פעמים.

Amir E. Aharoni (talk)15:34, 2 April 2016

לא הבנתי מה הבעיה בעריכה הזאת. אילו טעויות עשיתי?

Guycn2 · 15:36, 2 April 2016
  • הטבלה הזאת -> טבלה זו: לא שגוי, אבל מיותר.
  • הזאת -> הזו: מיותר לחלוטין, ויש אומרים שגם שגוי (אם כי יש על זה מחלוקת).

אבל מעל הכול, זה פשוט לא נחוץ.

Amir E. Aharoni (talk)07:39, 3 April 2016
 
 

שחזור

שלום,

הרבה מהדברים שאתה עושה פה טובים מאוד, אבל היום נאלצתי לשחזר כמה עריכות. אנא הסבר מדוע הן היו נחוצות.

Amir E. Aharoni (talk)19:00, 5 October 2014
מרבית העריכות שאני עושה הן הימנעות מלשון רבים כשאפשר. לעתים זה עולה לי בלשנות קצת את הניסוח. אבל אני מניח שלך יש יותר ניסיון ממני, ועל כן אני מקבל את הערתך ואשתדל לא לשנות ניסוחים. בברכה,
Guycn2 · 21:06, 5 October 2014
 

הסבה לשם פעולה

היי גיא!

אני מבחין שלאחרונה אתה משנה מחרוזות עתיקות שלי למצב של יחיד במקומות שניתן במקום רבים ושם פעולה וכדומה.

אני מעודד את המהלך ומחזק את ידיך, בזמנו הונחיתי לפעול כך למרות שאני לא מאמין בזה כלל והתרגום שאתה מציע הוא המקובל בעיני.

קבל את התנצלותי על העבודה הכפולה, ידי היו כבולות.

אם יש מקומות שתרצה את עזרתי תרגיש חופשי לפנות אלי.

בברכה,

Yaron Shahrabani (talk)21:03, 5 October 2014

ושוב הגבהה

השינוי הזה ממש לא נחוץ.

הורדת ה' הידיעה לא תורמת להבנה, אלא רק מגביהה ללא צורך. (או שלדעתך היא כן תורמת להבנה?)

אני ממש ממליץ להתרכז בדברים חשובים יותר. למשל, החלפת רבים במגדר ניטרלי (איפה שאפשר) תורמת להבנה הרבה יותר.

Amir E. Aharoni (talk)12:46, 4 October 2014
בסדר.
Guycn2 (talk)12:48, 4 October 2014
 

בררת מחדל vs. ברירת מחדל

למה להוסיף יו״ד? היא לא שייכת לשם...

השינוי שערכת

Yaron Shahrabani (talk)07:51, 17 December 2013

למיטב ידיעתי נהוג לכתוב "ברירת מחדל" ולא "בררת מחדל". בברכה,

Guycn2 (talk)12:41, 17 December 2013

אם נאדיר כל שטות שכותב הדובר הממוצע תהיה פה שכונה נוראית ואנחנו מעדיפים למנוע מצב שכזה.

בשנים האחרונות מתרגמי הכתוביות החלו להבין את הטעות ומעתה בדרך כלל כתוב בררת מחדל ולא ברירת מחדל, אמנם טעות נפוצה אבל עדיין טעות, מוטב לשנות.

Yaron Shahrabani (talk)19:43, 28 September 2014
אוקיי...
Guycn2 (talk)19:44, 28 September 2014
 
 
 

Semantic Result Formats

שלום,

תודה על התיקונים האחרונים.

אם בא לך לעשות משהו מועיל וגדול יותר, אשמח אם תוכל להשלים את התרגום של Semantic Result Formats. זה די גדול ומתקדם, אבל גם מעניין. תציץ בתרגומים הקיימים כיד לקבל רושם. אם משהו מסובך מדי, שאל אותי.

תודה מראש.

Amir E. Aharoni (talk)11:19, 4 September 2014

אוקיי, אשמח. שבת שלום :)

Guycn2 (talk)10:51, 5 September 2014
 

סימנים תקניים בעברית

היי, לא הצלחתי להבין למה שינית את הערך הבא: https://translatewiki.net/w/i.php?title=MediaWiki%3AGadgets-export-title%2Fhe&diff=4999310&oldid=2393629

העריכה שלי במקור הייתה עם תו גרש עברי תקני ואילו השינוי שלך היה אפוסטרוף, מדוע?
Yaron Shahrabani (talk)11:25, 17 September 2013
Edited by author.
Last edit: 19:02, 17 September 2013

התו ׳ בכלל לא מופיע במקלדת, ואין לי ולעוד רבים אחרים מושג בכלל איך לכתוב אותו (כרגע ביצעתי "העתק-הדבק"). אני חושב שעדיף " אבל לא ממש קריטי. אבל את/ה רוצה, תשחזר/י את עריכתי.

Guycn2 (talk)19:02, 17 September 2013

באייפאד ובאייפון הוא מופיע במקום האפוסטרוף. רוב משתמשי המכשירים האלה אפילו לא יודעים את זה.

ברוב המקלדות מופיע רק אפוסטרוף.

הכי טוב ששניהם יופיעו, כי לשניהם יש מקום בכתיבה בעברית. במקלדת של חלונות 8 אכן מופיעים שניהם - האפוסטרוף במקום הרגיל, והגרש העברי באלט-טילדה (משמאל לאחד... טוב, ויקיפדים ותיקים אמורים לדעת איפה הטילדה!)

במקלדת העברית שאפשר להפעיל בוויקיפדיה ובאתר הזה עובדת כמו המקלדת של חלונות 8. צריך רק להפעיל אותה על־ידי לחיצה על הכפתור הקטן ליד חלון הכתיבה. יש שם גם קישור לעזרה. (עצה: ברוב המקלדות יש שני מקשי אלט, אבל יש להם תפקיד שונה. זה סיפור מוזר וארוך של מימושי מקלדות במערכות הפעלה שונות. מה שחשוב הוא שאם אחד מהם לא עובד, כדאי לנסות את האחר. ובדפדפן כרום ייתכן שאף אחד מהם לא יעבוד.)

בתכלס, רוב הזמן משתמשים באפוסטרוף, למרות שלגרש יש יתרונות טכניים ולא רק אסטטיים. אבל אם, נגיד, אזור כלשהו בתכנה משתמש באופן עקבי בגרש, אז רצוי לדבוק בזה למען העקביות. המזל הוא שבאתר הזה זה גם קל.

Amir E. Aharoni (talk)07:58, 25 September 2013
Edited by author.
Last edit: 15:20, 25 September 2013

נכון... לא ברור לי למה במכשירים סלולריים מופיע תו אחר.

Guycn2 (talk)15:20, 25 September 2013

לא בכולם, רק אייפון ואייפאד. כאמור, יש לתו הזה יתרונות, אבל היה עדיף אילו שניהם הופיעו, וגם אילו החברה עשתה משהו כדי להסביר למשתמשים למה טוב כל תו.

Amir E. Aharoni (talk)15:24, 25 September 2013
 
 
 
 

הגבהה

שוב שלום,

זה לא הכי חשוב, אבל שינוי כזה זאת הגבהת לשון שלא ממש נחוצה.

Amir E. Aharoni (talk)21:31, 16 September 2013
Edited by author.
Last edit: 21:33, 16 September 2013

לא הבנתי... אם הלשון יותר גבוהה - יותר טוב, הלוא כן?

Guycn2 (talk)21:33, 16 September 2013

לא ממש. זה צריך להיות ברור ונכון, לאו דווקא גבוה. אם הגבהה פוגעת בבהירות, זה כבר ממש רע. תציץ בדף ויקיפדיה:לשון בפסקה "אל תסתבכו לחינם". :)

Amir E. Aharoni (talk)21:48, 16 September 2013
Edited by author.
Last edit: 21:50, 16 September 2013

אוקיי. ראיתי ששחזרת את רוב עריכותיי. אני מתנצל, לא ידעתי שכל כך קריטי שהטקסט יהיה דומה למקור באנגלית.

Guycn2 (talk)21:50, 16 September 2013

לאו דווקא שחזרתי את הרוב... יש כמה ששיניתי בהם עוד דברים.

העבודה שלך בסך הכול מבורכת מאוד. גם אותי משחזרים :)

Amir E. Aharoni (talk)22:00, 16 September 2013

::)

Guycn2 (talk)22:02, 16 September 2013
 
 
 
 

גם זה. לא מזיק מאוד, אבל גם לא נחוץ.

אם ממש בא לך לעזור ואתה לא יודע איפה, אז הכי טוב להשקיע את הזמן בהרחבות שמשמשות במיזמי ויקימדיה. היא מתעדכנת מדי יום, ואם תסיים את כל מה שיש בה, רוב הסיכויים שלמחרת תמצא דברים חדשים לתרגם או לעדכן. אני שואף לשמור אותה על רמת תרגום של מאה אחוז, אבל לא תמיד מוצא את הזמן ואני אעריך מאוד את העזרה. (אתה תראה שם גם הרחבות שלא מותקנות כעת בוויקיפדיה העברית, אבל יש סיכוי טוב שהן יותקנו בה בעתיד.)

אם יש שם מונחים או משפטים שקשה לתרגם, אתה מוזמן לשאול בדף Support או ישירות אותי.

Amir E. Aharoni (talk)05:08, 17 September 2013

אוקיי, תודה על העצה.

Guycn2 (talk)19:03, 17 September 2013
 

ועוד. :)

Amir E. Aharoni (talk)07:10, 25 September 2013

וואיי... לא יודע, זה משהו טבעי כנראה :) אשתדל יותר לא לסבך קוראים עם לשון גבוהה מדי :) חג שמח.

Guycn2 (talk)07:11, 25 September 2013
 
 

היצמדות למקור

שלום,

ראיתי ששינית כמה מחרוזות. חשוב מאוד להקפיד על היצמדות למקור האנגלי ולא להכניס לכאן שינויים מקומיים מוויקיפדיה העברית שאינם תואמים למקור האנגלי.

אם נראה לך שזה משהו שטוב לכל השפות ולכל האתרים, צריך לשנות את זה קודם באנגלית. כדי לעשות את זה, אפשר לשלוח תיקון ישר ל־Gerrit או להעלות את הבעיה בבאגזילה.

Amir E. Aharoni (talk)20:49, 16 September 2013
Edited by author.
Last edit: 20:58, 16 September 2013

כמובן, לא אכניס קישורים הקיימים רק במיזמים מסוימים. אבל הקישור Special:ListUsers/sysop, למשל, קיים בכל המיזמים.

Guycn2 (talk)20:58, 16 September 2013

זה תקין מבחינה טכנית, אבל אם זה לא מופיע בהודעה המקורית באנגלית, זה לא צריך להופיע בתרגום. כאמור, אם נראה לך שכדאי שזה יופיע באנגלית, אפשר לבקש לתקן את זה בבאגזילה או ב־Gerrit.

Amir E. Aharoni (talk)21:04, 16 September 2013

אוקיי. שוב תודה על הענקת הרשאות המתרגם. לילה טוב.

Guycn2 (talk)21:06, 16 September 2013
 
 
 

שלום,

תוכל אולי להשלים את התרגום של GW Toolset? אפשר לקרוא עוד על ההרחבה הזאת בקישור הזה.

כרגיל, תרגיש חופשי לתקן תרגומים קיימים.

תודה.

Amir E. Aharoni (talk)17:04, 19 January 2014

סבבה, תודה.

לאחרונה יש לי מלא לימודים על הראש, אבל אמצא זמן.

Guycn2 (talk)21:20, 20 January 2014
 
First page
First page
Last page
Last page