Difference between revisions of "User talk:Vinhtantran"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
m (Cập nhật các liên kết đến trang thảo luận của tôi)
 
Line 13: Line 13:
 
:Never mind, it's fixed now. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 20:07, 27 January 2008 (UTC)
 
:Never mind, it's fixed now. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 20:07, 27 January 2008 (UTC)
   
== Re: [[User talk:Minh Nguyen#Magic word|Magic word]] ==
+
== Re: [[User talk:Minh Nguyen/2008#Magic word|Magic word]] ==
   
 
I tried doing it awhile back at the MediaWiki wiki, but couldn't figure out a way to succintly translate some pages like [[Special:Mostimages]] and [[Special:Mostrevisions]]. Except for users of the Firefox 3 betas, the URLs for these pages will show up as a bunch of percent signs, so they won't really see these translations.
 
I tried doing it awhile back at the MediaWiki wiki, but couldn't figure out a way to succintly translate some pages like [[Special:Mostimages]] and [[Special:Mostrevisions]]. Except for users of the Firefox 3 betas, the URLs for these pages will show up as a bunch of percent signs, so they won't really see these translations.
Line 42: Line 42:
 
:OK, thì ''người quản lý'' nghe đúng hơn ''quản lý viên'' phải không? Tôi cũng cần phải đổi Wiktionary và Wikibooks để sử dụng "bảo quản viên", để consistent với Wikipedia. Đáng tiếc là không có ai bảo quản Wikisource và Wikiquote được. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 00:16, 19 February 2008 (UTC)
 
:OK, thì ''người quản lý'' nghe đúng hơn ''quản lý viên'' phải không? Tôi cũng cần phải đổi Wiktionary và Wikibooks để sử dụng "bảo quản viên", để consistent với Wikipedia. Đáng tiếc là không có ai bảo quản Wikisource và Wikiquote được. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 00:16, 19 February 2008 (UTC)
   
== Re: [[User talk:Minh Nguyen#section-4b084b14ef9820215b5b94f90959376a|Nhập bản dịch]] ==
+
== Re: [[User talk:Minh Nguyen/2008#section-4b084b14ef9820215b5b94f90959376a|Nhập bản dịch]] ==
   
 
Không, tôi chỉ dùng [[Special:Translate]] và [[Special:Magic]] ở đây. Có lẽ bạn thấy tôi đôi khi dịch hàng loạt thông báo vào một thời gian ngắn; nhiều khi tôi chỉ sao chép từ Wikipedia tiếng Việt từng thông báo một, chứ tôi không có phương pháp đặc biệt nào. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 09:01, 27 February 2008 (UTC)
 
Không, tôi chỉ dùng [[Special:Translate]] và [[Special:Magic]] ở đây. Có lẽ bạn thấy tôi đôi khi dịch hàng loạt thông báo vào một thời gian ngắn; nhiều khi tôi chỉ sao chép từ Wikipedia tiếng Việt từng thông báo một, chứ tôi không có phương pháp đặc biệt nào. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 09:01, 27 February 2008 (UTC)
Line 52: Line 52:
 
Tôi muốn dịch phần mở rộng Flagged Revs, nhưng chưa biết nên dịch thuật ngữ ''reviewer'' và ''editor'' làm sao. Hình như cấp ''editor'' của phần mở rộng này khác với những người dùng thường. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 04:27, 27 March 2008 (UTC)
 
Tôi muốn dịch phần mở rộng Flagged Revs, nhưng chưa biết nên dịch thuật ngữ ''reviewer'' và ''editor'' làm sao. Hình như cấp ''editor'' của phần mở rộng này khác với những người dùng thường. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 04:27, 27 March 2008 (UTC)
   
== Re: [[User talk:Minh Nguyen#Please help|Please help]] ==
+
== Re: [[User talk:Minh Nguyen/2008#Please help|Please help]] ==
   
 
The English version is ungrammatical. Hopefully [[MediaWiki:Right-nominornewtalk/vi|this translation]] is reasonable. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 23:23, 24 April 2008 (UTC)
 
The English version is ungrammatical. Hopefully [[MediaWiki:Right-nominornewtalk/vi|this translation]] is reasonable. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 23:23, 24 April 2008 (UTC)
Line 62: Line 62:
 
:''Undo'' và ''revert'' là hai từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, và tôi không thích điều mà MediaWiki phân biệt hai từ này. Có lẽ nên dịch ''undo'' (tính năng dành cho mọi người) là "lùi lại" và ''revert'' thành "lùi hẳn" hoặc "lùi hàng loạt", vì tính năng ''revert'' lùi lại loạt sửa đổi liền của một tác giả. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 03:43, 27 August 2008 (UTC)
 
:''Undo'' và ''revert'' là hai từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, và tôi không thích điều mà MediaWiki phân biệt hai từ này. Có lẽ nên dịch ''undo'' (tính năng dành cho mọi người) là "lùi lại" và ''revert'' thành "lùi hẳn" hoặc "lùi hàng loạt", vì tính năng ''revert'' lùi lại loạt sửa đổi liền của một tác giả. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 03:43, 27 August 2008 (UTC)
   
== Re: [[User talk:Minh Nguyen#Translate Magic word for CURRENTTIME and CURRENTHOUR|Translate Magic word for CURRENTTIME and CURRENTHOUR]] ==
+
== Re: [[User talk:Minh Nguyen/2008#Translate Magic word for CURRENTTIME and CURRENTHOUR|Translate Magic word for CURRENTTIME and CURRENTHOUR]] ==
   
 
That sounds good. The problem is that <code>CURRENTTIME</code> has been translated as <code>GIỜNÀY</code> for a long time already, so we'll be breaking any pages that happen to use it. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 16:47, 10 October 2008 (UTC)
 
That sounds good. The problem is that <code>CURRENTTIME</code> has been translated as <code>GIỜNÀY</code> for a long time already, so we'll be breaking any pages that happen to use it. &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 16:47, 10 October 2008 (UTC)
Line 74: Line 74:
 
::Magic words can have multiple translations, so you don't need to worry about breaking anything. – [[User:Nike|Nike]] 05:12, 11 October 2008 (UTC)
 
::Magic words can have multiple translations, so you don't need to worry about breaking anything. – [[User:Nike|Nike]] 05:12, 11 October 2008 (UTC)
   
== Re: [[User talk:Minh Nguyen#Coder and Developer|Coder and Developer]] ==
+
== Re: [[User talk:Minh Nguyen/2008#Coder and Developer|Coder and Developer]] ==
   
 
Tôi đồng ý, nhưng làm sao phân biệt giữa ''coder'' (lập trình viên chỉ đụng đến phần mềm) và ''developer'' (lập trình viên cũng quản lý CSDL và máy móc)? &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 01:20, 13 October 2008 (UTC)
 
Tôi đồng ý, nhưng làm sao phân biệt giữa ''coder'' (lập trình viên chỉ đụng đến phần mềm) và ''developer'' (lập trình viên cũng quản lý CSDL và máy móc)? &ndash;&nbsp;[[User:Minh Nguyen|Minh Nguyễn]] <small>([[User talk:Minh Nguyen|talk]], [[Special:Contributions/Minh Nguyen|contribs]])</small> 01:20, 13 October 2008 (UTC)

Latest revision as of 09:02, 20 July 2014

translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Welcome to Betawiki!

Hi Vinhtantran. Welcome to Betawiki. Before you can use Special:Translate, and Special:Magic, please request translator rights at Betawiki:Translators. Please create a user page on which you describe which language(s) you will be working on. If you are going to be an active user here, please also add your name to the languages you will be working on at Translating:Languages. For an overview of the languages that are being worked on here, you can have a look at Translating:Developer log. Other useful pages can be Support and Import requests.

Once you have started translating, please remember to often request a commit of your translation work at Translating:Tasks. This makes the number of changes easier to handle for the devs.

I wish you a productive and pleasant stay. Cheers! SPQRobin 17:48, 16 January 2008 (UTC)

Gadgets-uses

Hi, I'm still waiting on my translator status, so could you fix MediaWiki:Gadgets-uses/vi to say "Sử dụng" instead of "Cách dùng"? You can see how it's used at Đặc biệt:Gadgets. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 20:01, 27 January 2008 (UTC)

Never mind, it's fixed now. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 20:07, 27 January 2008 (UTC)

Re: Magic word

I tried doing it awhile back at the MediaWiki wiki, but couldn't figure out a way to succintly translate some pages like Special:Mostimages and Special:Mostrevisions. Except for users of the Firefox 3 betas, the URLs for these pages will show up as a bunch of percent signs, so they won't really see these translations.

In any event, I was referring to variables, not page names.

 – Minh Nguyễn (talk, contribs) 05:36, 30 January 2008 (UTC)

Hook

For the following messages, I left the word "hook" alone:

Do you think it should be móc instead?

 – Minh Nguyễn (talk, contribs) 18:29, 31 January 2008 (UTC)

Sorry for making things difficult. :^) I have a Mac, so it's just Alt+[ and Alt+{. If you're using Firefox, you can bookmark data:text/html,“” with the keyword "curly" or something. That way, all you need to do is open a new tab, type "curly", copy the two characters and paste them into the edit box. Short of that, you should ask someone to add curly quotes to the Special Characters box below. It's probably MediaWiki:Edittools. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 02:47, 1 February 2008 (UTC)

Bảo quản viên

Có cần đổi "người quản lý" và "quản lý viên" thành "bảo quản viên" ở đây không? – Minh Nguyễn (talk, contribs) 20:25, 18 February 2008 (UTC)

OK, thì người quản lý nghe đúng hơn quản lý viên phải không? Tôi cũng cần phải đổi Wiktionary và Wikibooks để sử dụng "bảo quản viên", để consistent với Wikipedia. Đáng tiếc là không có ai bảo quản Wikisource và Wikiquote được. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 00:16, 19 February 2008 (UTC)

Re: Nhập bản dịch

Không, tôi chỉ dùng Special:TranslateSpecial:Magic ở đây. Có lẽ bạn thấy tôi đôi khi dịch hàng loạt thông báo vào một thời gian ngắn; nhiều khi tôi chỉ sao chép từ Wikipedia tiếng Việt từng thông báo một, chứ tôi không có phương pháp đặc biệt nào. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 09:01, 27 February 2008 (UTC)

Chẳng biết. Ở Special:Recentchanges vài người khác cũng có [1] đằng sau những sửa đổi của họ. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 09:21, 27 February 2008 (UTC)

Flagged Revs

Tôi muốn dịch phần mở rộng Flagged Revs, nhưng chưa biết nên dịch thuật ngữ reviewereditor làm sao. Hình như cấp editor của phần mở rộng này khác với những người dùng thường. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 04:27, 27 March 2008 (UTC)

Re: Please help

The English version is ungrammatical. Hopefully this translation is reasonable. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 23:23, 24 April 2008 (UTC)

Editor

Phần mở rộng FlaggedRevisions dùng thuật ngữ editor để chỉ đến những người làm chủ bút, chứ không phải là người sửa đổi trang. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 20:23, 24 August 2008 (UTC)

Undorevert là hai từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, và tôi không thích điều mà MediaWiki phân biệt hai từ này. Có lẽ nên dịch undo (tính năng dành cho mọi người) là "lùi lại" và revert thành "lùi hẳn" hoặc "lùi hàng loạt", vì tính năng revert lùi lại loạt sửa đổi liền của một tác giả. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 03:43, 27 August 2008 (UTC)

Re: Translate Magic word for CURRENTTIME and CURRENTHOUR

That sounds good. The problem is that CURRENTTIME has been translated as GIỜNÀY for a long time already, so we'll be breaking any pages that happen to use it. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 16:47, 10 October 2008 (UTC)

MediaWiki's old search functionality used to search the source code of each page. But we moved to MWSearch recently (sometime this year?), and it searches only the parsed text. We'd have to search the database dumps themselves, and that'd be painful. It also wouldn't address the issue of non-Wikimedia wikis using GIỜNÀY.
In the meantime, if you know of any Vietnamese Wikipedia user who's inclined to use the localized keywords, please ask them to help change them to the English equivalents. At least we know those'll work, no matter which translation we end up with.
 – Minh Nguyễn (talk, contribs) 04:04, 11 October 2008 (UTC)
Magic words can have multiple translations, so you don't need to worry about breaking anything. – Nike 05:12, 11 October 2008 (UTC)

Re: Coder and Developer

Tôi đồng ý, nhưng làm sao phân biệt giữa coder (lập trình viên chỉ đụng đến phần mềm) và developer (lập trình viên cũng quản lý CSDL và máy móc)? – Minh Nguyễn (talk, contribs) 01:20, 13 October 2008 (UTC)

Hehe, OK. Nghe vậy nhớ trước đây tôi gọi sai chức vụ của mình là "người quan liêu" (bureaucrat). :^) – Minh Nguyễn (talk, contribs) 05:04, 15 October 2008 (UTC)