Wikimedia:Grant-metrics-error-filters-combination/mk

From translatewiki.net
Revision as of 22:05, 26 March 2019 by Bjankuloski06 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ако здружите категории и учесници, системот ќе ги даде мерилата за придонесите кои ги задоволуваат обата филтра (т.е. Категорија И Учесници)