EOL:Website-helpers.label.wikipedia queue.revision url more/he

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

הזנת קישור לגרסה של דף בוויקיפדיה היא בקשה מאנציקלופדיית החיים תשאב את הגרסה הזאת בתור גרסה שנבדקה. היא תחליף את הגרסה הנוכחית של אותו הערך באנציקלופדיית החיים אם הוא כבר נמצא בה.