EOL:Website-link to join this community/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Bạn cần phải <a href='%{link}'>đăng nhập</a> để gia nhập cộng đồng này.