EOL:Website-nucleotide sequences ncbi database/mk

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Базата на <a href="%{ncbi_taxonomy_link}">таксономијата на NCBI</a> ги содржи имињата на сите организми што се застапени во генетските бази на податоци со барем по една нуклеотидна или белковинска низа.