EOL:Website-the mission of the/mk

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

%{link} има за задача да развива нови информатички технологии што ќе придонесат кон осознавањето на фундаменталните молекуларни и генетски процеси од кои зависи здравјето и болестите.