Huggle:Warninglist-report-text/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Thành viên này đã nhận được cảnh báo cuối cùng, cho nên tôi sẽ không gửi thêm bất kỳ cảnh báo nào cho họ nữa, thay vì thế thì bạn có muốn báo cáo họ không?