MediaWiki:Abusefilter-warning/th

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

คำเตือน: การกระทำนี้ถูกระบุว่าไม่เหมาะสมอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นภัยต่อระบบจะถูกย้อนกลับโดยเร็ว และการแก้ไขที่ไม่สร้างสรรค์อย่างยิ่ง หรือซ้ำหลายครั้งจะส่งผลให้บัญชีหรือเลขที่อยู่ไอพีของคุณถูกบล็อก หากคุณเชื่อว่าการกระทำนี้สร้างสรรค์ คุณอาจส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน คำอธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการละเมิดกฎที่ตรงกับการกระทำของคุณ: $1