MediaWiki:Accmailtext/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Ɲaami-ra šennikufal kaŋ tee $1 sanbandi $2 do. A ga hin ka barmay šennikufal barmay moɲoo ga nda war ga huru.