MediaWiki:Acct creation global hard throttle hit/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Việc tạo tài khoản đã được tự động tạm ngưng trong giây lát để giảm sự tấn công gây tràn qua việc mở tài khoản. Xin hãy đợi trong ít phút rồi nhấn “Tải lại” (Reload) trong trình duyệt để đăng lên lại.