MediaWiki:Acct creation global soft throttle hit/mr

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

अलीकडील काळात वारंवार झालेल्या काही प्रवेशाच्या प्रयत्नांमुळे, खाते तयार करण्यापासून काही काळासाठी आपोआप रोखण्यात आलेले आहे. कृपया थोडा वेळ वाट पाहून पुन्हा प्रयत्न करा.