MediaWiki:Acct creation throttle hit/dv

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

މި ވިކީ އަށް ތިބޭފުޅާގެ އައިޕީ އެޑްރެސް އިން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ $1 އެކައުންޓްތައް ހައްދަވާފައިވެއެވެ. އެއީ މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ހެއްދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު އިތުރު އެކައުންޓެއް ނުހެއްދެވޭނެއެވެ. އެހެން ވަގުތެއްގައި އަދި މަސައްކަތް ކޮށްލައްވާށެވެ.