MediaWiki:Acct creation throttle hit/ilo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Dagiti sumarungkar iti daytoy a wiki nga agus-usar iti adres ti IP ket nakapartuat kadagiti $1 a pakabilangan iti nasakbayan nga $2 nga isu laeng ti kaadu a maipalubos iti daytoy a paset ti panawen. A kas ti nagbanagan, dagiti agsarsarungkar nga agus-usar iti adres ti IP ket agdama a saanda a mabalin a makapartuat kadagiti pakabilangan.