MediaWiki:Acct creation throttle hit/kn

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವಾಗಲೇ೧ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.